با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS آخرین اخبار https://www.shana.ir/rss
RSS صفحه اصلی https://www.shana.ir/rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
مسئولیت اجتماعی https://www.shana.ir/rss/pl/56
پرونده موضوعی https://www.shana.ir/rss/pl/147
RSS سرویس آدرس RSS
نفت https://www.shana.ir/rss/tp/14
گاز https://www.shana.ir/rss/tp/18
پالایش و پخش https://www.shana.ir/rss/tp/13
پتروشیمی https://www.shana.ir/rss/tp/4
بین‌الملل https://www.shana.ir/rss/tp/5
مناقصه و مزایده https://www.shana.ir/rss/tp/1035
جوابیه https://www.shana.ir/rss/tp/1025
دولت و مجلس https://www.shana.ir/rss/tp/32
بورس نفت https://www.shana.ir/rss/tp/1026
تلکس https://www.shana.ir/rss/tp/24
تولیدات هنری https://www.shana.ir/rss/tp/39
فیلم https://www.shana.ir/rss/tp/33
دانش‌بنیان https://www.shana.ir/rss/tp/1074
عکس https://www.shana.ir/rss/tp/22
عکس > خبری https://www.shana.ir/rss/tp/1062
عکس > مستند https://www.shana.ir/rss/tp/1063
عکس > تأسیسات https://www.shana.ir/rss/tp/1064
رویدادها https://www.shana.ir/rss/tp/1030
سایر https://www.shana.ir/rss/tp/1058