• آیا مصرف آب در صنعت پتروشیمی بالاست؟

    آیا مصرف آب در صنعت پتروشیمی بالاست؟

    سال آبی در ایران در هفته جاری به پایان می‌رسد؛ کم‌آبی در سال آبی امسال سبب شد تا بار دیگر عوامل کم‌آبی در کشور مورد توجه قرار گیرد. پرسش اینجاست که سهم صنایع به‌طور عام و صنعت پتروشیمی به‌طور خاص در مصرف آب به چه میزان است؟

تیتر سه سرویس