مصرف سوخت مایع کشور به  697 میلیون لیتر رسید

مصرف سوخت مایع (نفت گاز و نفت کوره) کشور در هفته منتهی به 27 آذرماه امسال به بیش از 697 میلیون لیتر رسید.

به گزارش شانا، بخشهای مختلف مصرف کننده سوخت مایع از جمله نیروگاههای کشور دربازه زمانی بیست و یکم تا بیست و هفتم آذرماه 697 میلیون و 600 هزار لیتر نفت گاز و نفت کوره مصرف کردند که در مقایسه با هفته قبل از آن بیش از 57 میلیون لیتر افزایش داشته اند.

در بازه زمانی یادشده 531 میلیون و 800 هزار لیتر گازوییل و 165 میلیون و 800 هزار لیتر نفت کوره مصرف شده است.

بیشترین مصرف گازوییل در هفته منتهی به بیست و هفتم آذرماه امسال با 99 میلیون و 500 هزار لیتر به روز یکشنبه (22 آذرماه) و کمترین مقدار مصرف آن نیز با 49 میلیون و 200 هزار لیتر به روز شنبه (21 آذرماه) مربوط می شود.

همچنین، بیشترین مصرف نفت کوره با 25 میلیون و 800 هزار لیتر به روز چهارشنبه ( 25 آذرماه) و کمترین میزان مصرف آن نیز با 19 میلیون و 900 هزار لیتر به روز شنبه (21 آذرماه) مربوط می شود.

برپایه این گزارش، میانگین مصرف گازوییل در هفته منتهی به بیست و هفتم آذرماه، نزدیک به 76 میلیون لیتر و میانگین مصرف نفت کوره نیز 23 میلیون و 685 هزار لیتر بوده است.

مقایسه آماری مصرف سوخت مایع در هفته منتهی به بیست و هفتم آذرماه با هفته قبل از آن (640 میلیون و 500 هزار لیتر) نشان می دهد که مصرف نفت گاز و نفت کوره در مجموع 57 میلیون و یکصد هزار لیتر افزایش داشته است.


کد خبر 252134

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 4 =