ناکارآمدی اعمال سقف قیمت بر نفت و گاز صادراتی روسیه

به گزارش شانا، اعمال‭ ‬سقف‭ ‬قیمتی‭ ‬عنوان‭ ‬طرحی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تکمیل‌کننده‭ ‬خط‌مشی‭ ‬بلوک‭ ‬غرب‭ ‬در‭ ‬تقابل‭ ‬با‭ ‬روسیه‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬مداخله‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬انرژی‭ ‬است‭.

‬حمایت‭ ‬گروه‭ ‬هفت‭ ‬از‭ ‬طرح سقف قیمتی برای نفت روسیه

طرح‭ ‬اعمال‭ ‬سقف‭ ‬بر‭ ‬قیمت‭ ‬نفت‭ ‬خام‭ ‬صادراتی‭ ‬روسیه‭ ‬که‭ ‬نخستین ‬بار ‬ از سوی‭ ‬جانت‭ ‬یلن،‭ ‬وزیر‭ ‬خزانه‌داری‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬مطرح‭ ‬شد‭ ‬هدفی‭ ‬دوگانه‭ ‬دارد: ‬در‭ ‬گام نخست،‭ ‬حفظ‭ ‬روند‭ ‬انتقال‭ ‬نفت‭ ‬روسیه‭ ‬به‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬کشور‭ ‬که‭ ‬منتهی‭ ‬به‭ ‬اعمال‭ ‬سقف‭ ‬بر‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬گام ‬دوم،‭ ‬کاهش‭ ‬درآمدهای‭ ‬نفتی‭ ‬روسیه‭ ‬که‭ ‬بخش‭ ‬قابل‌توجهی‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬ناخالص‭ ‬داخلی‭ ‬آن‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬تأمین‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عقیده‭ ‬گروه‭ ‬هفت‭ ‬منبع‭ ‬اصلی‭ ‬درآمد‭ ‬روسیه‭ ‬برای‭ ‬تأمین‭ ‬مالی‭ ‬نبرد‭ ‬با‭ ‬اوکراین‭ ‬است. ‬مصوبه‭ ‬تعیین‭ ‬سقف‭ ‬قیمت‭ ‬نفت‭ ‬توسط‭ ‬رهبران‭ ‬گروه‭ ‬هفت‭ ‬و‭ ‬هم‌زمان‭ ‬با‭ ‬نشست‭ ‬ژوئن‭ ‬۲۰۲۲‭ ‬مطرح‭ ‬شد، ‬هنگامی‌که‭ ‬هفت‌ کشور‭ ‬بزرگ‭ ‬صنعتی‭ ‬هم‌پیمان‭ ‬شدند‭ ‬راهکاری‭ ‬مناسب‭ ‬برای‭ ‬اجرایی‭ ‬شدن‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬اتخاذ‭ ‬کنند‭. ‬

به‭ ‬گزارش‭ ‬رویترز،‭ ‬وزرای‭ ‬دارایی‭ ‬هفت‭ ‬کشور‭ ‬صنعتی‭ ‬در‭ ‬بیانیه‌ای‭ ‬اعلام‭ ‬کردند: ‬‮«‬امروز‭ ‬قصد‭ ‬سیاسی‭ ‬مشترک‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬رسماً‭ ‬اعلام‭ ‬می‌کنیم. ‬سیاستی‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬نهایی‭ ‬وضع‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬ممنوعیت‭ ‬جامع‭ ‬بر‭ ‬هرگونه‭ ‬خدماتی‭ ‬که‭ ‬حمل‌ونقل‭ ‬دریایی‭ ‬نفت‭ ‬خام‭ ‬و‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬نفتی‭ ‬روسیه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬گستره‭ ‬آبراه‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬فراهم‭ ‬می‌کند.»‬ ‬عملی‌ترین‭ ‬روش‭ ‬برای‭ ‬اعمال‭ ‬فشار‭ ‬قیمت‭ ‬بر‭ ‬نفت‭ ‬روسیه،‭ ‬کاهش‭ ‬امکان‭ ‬دسترسی‭ ‬بیمه‭ ‬دریایی‭ ‬برای‭ ‬نفتکش‌های‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬باشد، ‭ ‬مگر‭ ‬اینکه‭ ‬روسیه‭ ‬در‭ ‬قبال‭ ‬عرضه‭ ‬تولید‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬چارچوب‭ ‬قیمت‭ ‬از پیش‭ ‬تعیین‌شده‭ ‬کوتاه‭ ‬بیاید. ‬ضمانت‭ ‬موفقیت‭ ‬طرح‭ ‬گروه‭ ‬هفت‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬تعیین‭ ‬سقف‭ ‬قیمت‭ ‬برای‭ ‬نفت‭ ‬روسیه‭ ‬تا‭ ‬حد‭ ‬زیادی‭ ‬مدیون‭ ‬این‭ ‬حقیقت‭ ‬غیرقابل‌انکار‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نه‌تنها‭ ‬۹۰‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬بازار‭ ‬بیمه‭ ‬در‭ ‬ید‭ ‬اختیار‭ ‬شرکت‌های‭ ‬غربی‭ ‬است، ‬بلکه ‬این‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬بزرگ‌ترین‭ ‬بازیگران‭ ‬تجارت‭ ‬کشتیرانی بین‌الملل‭ ‬هستند‭. ‬خدمات‭ ‬حمل‌ونقل‭ ‬و‭ ‬بیمه‭ ‬دریایی‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬شرکت‌های‭ ‬نفتی‭ ‬روسی‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭ ‬که‭ ‬نفت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬چارچوب‭ ‬قیمتی‭ ‬مشخص‭ ‬عرضه‭ ‬کنند. ‬قیمتی‭ ‬که‭ ‬توسط‭ ‬ائتلاف‭ ‬گسترده‭ ‬کشورهایی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬قانون‭ ‬سقف‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬پایبند‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬اجرا‭ ‬می‌کنند، ‬تعیین‭ ‬می‌شود‭. ‬

کشورهای‭ ‬عضو‭ ‬گروه‭ ‬هفت‭ ‬که‭ ‬سرگرم‭ ‬رصد‭ ‬تحولات‭ ‬و‭ ‬مواضع‭ ‬سایر‭ ‬کشورها‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬مصوبه‭ ‬جدید‭ ‬هستند، ‭ ‬هنوز‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬رقم‭ ‬سقف‭ ‬قیمت‭ ‬نفت‭ ‬روسیه‭ ‬به‭ ‬توافق‭ ‬نظر‭ ‬و‭ ‬اجماع‭ ‬نرسیده‌اند. ‬در عین‌ حال، ایالات‌متحده‭ ‬تأکید‭ ‬دارد‭ ‬تعیین‭ ‬رقم‭ ‬سقف‭ ‬قیمت‭ ‬نفت‭ ‬روسیه، ‭‬تنها‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬اجماع‭ ‬دولت‌های‭ ‬عضو ‬صورت‭ ‬خواهد‭ ‬پذیرفت‭. ‬

نحوه‭ ‬حمایت‭ ‬آمریکا‭ ‬

سیاسی‭ ‬بودن‭ ‬اعمال‭ ‬سقف‭ ‬قیمت‭ ‬بر‭ ‬نفت‭ ‬و‭ ‬گاز‭ ‬روسیه‭ ‬که‭ ‬تبعات‭ ‬فاجعه‌باری‭ ‬برای‭ ‬مردم‭ ‬اروپا‭ ‬خواهد‭ ‬داشت،‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬زمان‭ ‬دیگری‭ ‬مورد توجه‭ ‬قرارگرفته‭ ‬است. ‬تلاش‭ ‬شبانه‌روزی‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬برای‭ ‬سوق‭ ‬دادن‭ ‬اروپا‭ ‬به‭ ‬چنین‭ ‬پرتگاهی، ‭‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬ایجاد‭ ‬یک‭ ‬شکاف‭ ‬تاریخی‭ ‬و‭ ‬ابدی‭ ‬میان‭ ‬روسیه‭ ‬و‭ ‬اروپا‭ ‬که‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬تأمین‭ ‬منافع‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬و‭ ‬ناتو‭ ‬کمک‭ ‬می‌کند، ‭‬باعث‭ ‬می‌شود‭ ‬اروپا‭ ‬برای‭ ‬تأمین‭ ‬انرژی‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬گاز‭ ‬طبیعی‭ ‬مایع‭ ‬آمریکا‭ ‬روی‭ ‬آورد‭. ‬

واقعیت‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬اقدام‭ ‬ممکنی‭ ‬زده‭ ‬از‭ ‬تحریم‭ ‬نورد‭ ‬استریم‭ ‬۲‭ ‬توسط‭ ‬روسای‭ ‬جمهور‭ ‬مختلف‭ ‬تا‭ ‬تهدیدهای‭ ‬پیاپی‭ ‬دونالد‭ ‬ترامپ‭ ‬علیه‭ ‬اروپا‭ ‬تا‭ ‬کشورهای‭ ‬اروپایی‭ ‬را‭ ‬مجبور‭ ‬کند‭ ‬از‭ ‬شرکت‌های‭ ‬انرژی‭ ‬آمریکایی‭ ‬گاز‭ ‬خریداری‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬گاز‭ ‬طبیعی‭ ‬مایع ‭ (‬Liquefied‭ ‬Natural‭ ‬Gas‭) ‬روی‌آورند. ‬تلاشی‭ ‬که‭ ‬بالاخره‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تحقق‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬غول‌های‭ ‬انرژی‭ ‬آمریکایی‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬جیب‌های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬پول‭ ‬اروپای‭ ‬بحران‌زده‭ ‬پر‭ ‬کنند،‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬برای‭ ‬همه‭ ‬راضی‌کننده‭ ‬نیست‭. ‬

دولت‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬تهدید‭ ‬کرد‭ ‬تحریم‌های‭ ‬جدی‭ ‬علیه‭ ‬کشورهایی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬نحوی‭ ‬به‭ ‬کشورهای‭ ‬غربی‭ ‬وابسته‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬درعین‌حال‭ ‬در‭ ‬خرید‭ ‬نفت‭ ‬روسیه‭ ‬مصوبه‭ ‬سقف‭ ‬قیمت‭ ‬کشورهای‭ ‬گروه هفت‭ ‬را‭ ‬نادیده‭ ‬می‌گیرند، ‭ ‬اعمال‭ ‬می‌کند، ‭‬زیرا‭ ‬دولت‭ ‬بایدن‭ ‬متعهد‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬این‭ ‬سیاست‭ ‬را‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬تصویب‭ ‬نهایی، ‭‬با‭ ‬جدیت‭ ‬هرچه‌تمام‌تر‭ ‬به‭ ‬اجرا‭ ‬بگذارد. ‬در‭ ‬دستورالعمل‭ ‬روز‭ ‬جمعه‭ ‬نهم سپتامبر‭ ‬۲۰۲۲‭ ‬وزارت‭ ‬خزانه‌داری‭ ‬ایالات‌متحده،‭ ‬تصریح‭ ‬شده‭ ‬است: ‭‬«آن‭ ‬دسته‭ ‬از‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬مبادرت‭ ‬به‭ ‬خرید‭ ‬حجم‭ ‬قابل‌توجه‭ ‬نفت‭ ‬روسی‭ ‬بالاتر‭ ‬از‭ ‬سقف‭ ‬قیمت‭ ‬کنند،‭ ‬به‌علاوه‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬اطلاعات‭ ‬نادرست‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬خریدها‭ ‬ارائه‭ ‬دهند، ‭‬به‌احتمال‭ ‬قریب‌به‌یقین‭ ‬هدف‭ ‬اصلی‭ ‬برای‭ ‬اعمال‭ ‬تحریم‌های‭ ‬جدید‭ ‬خواهند‭ ‬بود‮»‬‭. ‬

به‭ ‬گزارش روزنامه انگلیسی‭ ‬فایننشال‭ ‬تایمز، ‬آماج‭ ‬پیکان‭ ‬تحریم‌های‭ ‬جدید‭ ‬دولت‭ ‬بایدن‭ ‬متوجه‭ ‬آن‭ ‬گروه‭ ‬از‭ ‬خریداران‭ ‬نفت‭ ‬روسیه‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬کماکان‭ ‬در‭ ‬مورد اجرا‭ ‬و‭ ‬تبعیت‭ ‬از‭ ‬سیاست‭ ‬سقف‭ ‬قیمت‭ ‬مصوب‭ ‬هفت‭ ‬کشور‭ ‬صنعتی‭ ‬دنیا‭ ‬و‭ ‬احتمالاً‭ ‬برخی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬دولت‌های‭ ‬همراه،‭ ‬دچار‭ ‬شک‭ ‬و‭ ‬شبهه‭ ‬هستند. ‬واقعیت‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬کشورها‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬بین‌الملل‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬خدمات‭ ‬شرکت‌های‭ ‬غربی‭ ‬مانند‭ ‬شرکت‌های‭ ‬بیمه‭ ‬دریایی‭ ‬و‭ ‬نظیر‭ ‬آن‭ ‬برای‭ ‬جابه‌جایی‭ ‬محموله‌های‭ ‬تجاری‭ ‬خود‭ ‬هستند، ‬بنابراین‭ ‬از‭ ‬منظر‭ ‬آمریکا‭ ‬و‭ ‬گروه‭ ‬هفت‭ ‬آنها‭ ‬نیز‭ ‬ناچار‭ ‬به‭ ‬رعایت‭ ‬مصوبه‭ ‬سقف‭ ‬قیمت‭ ‬خواهند‭ ‬بود‭. ‬دستورالعمل‭ ‬وزارت‭ ‬خزانه‌داری‭ ‬آمریکا‭ ‬تنها‭ ‬یک‭ ‬هفته‭ ‬پس‌ از آن‭ ‬صادر‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬وزرای‭ ‬دارایی‭ ‬گروه‭ هفت ‬متعاقب‭ ‬ماه‌ها‭ ‬بحث‭ ‬و‭ ‬تبادل‌نظر،‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬موضوع‭ ‬تعیین‭ ‬سقف‭ ‬قیمت‭ ‬بر‭ ‬نفت‭ ‬صادراتی‭ ‬روسیه، ‭ ‬به‌اتفاق‭ ‬نظر‭ ‬رسیدند‭. ‬

هدف‭ ‬غایی‭ ‬طرح، ‭‬محدود‭ ‬کردن‭ ‬درآمد‭ ‬روسیه‭ ‬از‭ ‬محل‭ ‬صادرات‭ ‬نفت‭ ‬خام‭ ‬و‭ ‬محصولات‭ ‬فرآوری‌شده، ‭‬با‭ ‬پرهیز‭ ‬از‭ ‬ایجاد‭ ‬جهش‭ ‬در‭ ‬قیمت‭ ‬جهانی‭ ‬نفت‭ ‬است. ‬شایان‌ ذکر‭ ‬است‭ ‬واردکنندگان‭ ‬نفت‭ ‬مسکو‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬خدمات‭ ‬حمل‌ونقل‭ ‬یا‭ ‬بیمه‭ ‬شرکت‌های‭ ‬غربی‭ ‬استفاده‭ ‬نمی‌کنند، ‭‬مشمول‭ ‬طرح‭ ‬جدید‭ ‬تحریم‌های‭ ‬واشنگتن‭ ‬نخواهند‭ ‬بود‭. ‬

والی‭ ‬آدیمو،‭ ‬قائم‌مقام‭ ‬وزیر‭ ‬خزانه‌داری‭ ‬آمریکا، ‭‬در‭ ‬سخنرانی‭ ‬روز‭ ‬جمعه‭ ‬خود‭ ‬نهم ‬سپتامبر‭ ‬۲۰۲۲‭‬‭ ‬در‭ ‬نشستی‭ ‬به‭ ‬میزبانی‭ ‬مؤسسه‭ ‬بروکینگز‭ ‬اظهار‭ ‬داشت:‬‮ «‬رویکرد‭ ‬واشنگتن‭ ‬در‭ ‬اجرای‭ ‬مصوبه‭ ‬سقف‭ ‬قیمت‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬این‭ ‬اصل‭ ‬استوار‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نفت‭ ‬روسیه‭ ‬کماکان‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬جهانی‭ ‬تزریق‭ ‬شود،‭ ‬البته‭ ‬مشروط‭ ‬بر‭ ‬اینکه‭ ‬خریداران‭ ‬و‭ ‬ارائه‌دهندگان‭ ‬خدمات‭ ‬مانند‭ ‬شرکت‌های‭ ‬حمل‌ونقل‭ ‬و‭ ‬بیمه،‭ ‬با‭ ‬حسن‭ ‬نیت‭ ‬مفاد‭ ‬این‭ ‬مصوبه‭ ‬را‭ ‬رعایت‭ ‬کنند‮»‬‭. ‬

به‭ ‬گزارش‭ ‬روزنامه فایننشال‭ ‬تایمز، ‬ایالات‌متحده‭ ‬تأکید‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬هر‭ ‬شخص‭ ‬یا‭ ‬نهادی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬سقف‭ ‬قیمت‭ ‬پیروی‭ ‬نکند، ‬شامل‭ ‬دور‭ ‬جدید‭ ‬تحریم‌ها‭ ‬خواهد‭ ‬شد. ‬با وجود این، ‬اضافه‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬موارد‭ ‬خاص، ‭ ‬تحریم‭ ‬متوجه‭ ‬شرکت‌های‭ ‬خدماتی‭ ‬مثل‭ ‬فعالان‭ ‬حوزه‭ ‬حمل‌ونقل‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬روی‭ ‬ناآگاهی‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬قصد‭ ‬و‭ ‬نیت‭ ‬قبلی‭ ‬مبادرت‭ ‬به‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬کنند، ‬نخواهد‭ ‬بود، ‬مشروط‭ ‬بر‭ ‬اینکه‭ ‬از‭ ‬الزام‌های‭ ‬سخت‌گیرانه‭ ‬دولت‭ ‬آمریکا‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬ثبت‭ ‬و‭ ‬نگهداری‭ ‬سوابق‭ ‬و‭ ‬تراکنش‌های‭ ‬عملیاتی‭ ‬خود، ‭ ‬بدون‭ ‬چون‌وچرا‭ ‬تبعیت‭ ‬کنند‭. ‬

در‭ ‬بحبوحه‭ ‬چالش‭ ‬تأمین‭ ‬انرژی‭ ‬زمستانی‭ ‬در‭ ‬اروپا، ‭ ‬آیا‭ ‬جو‭ ‬بایدن‭ ‬وفای‭ ‬به‭ ‬عهد‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬هم‌پیمانان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬تأمین‭ ‬گاز طبیعی ‬مایع‌شده (ال‌ان‌جی) ‬موردنیاز‭ ‬قاره‭ ‬سبز‭ ‬همراهی‭ ‬می‌کند؟ ‬هزینه‭ ‬شارژ‭ ‬دوباره ‬و‭ ‬پر‭ ‬کردن‭ ‬ذخایر‭ ‬گاز‭ ‬در‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬تا‭ ‬۱۰‭ ‬برابر‭ ‬نرخ‭ ‬معمول‭ ‬افزایش‭ ‬داشته‭ ‬است. ‬در‭ ‬صورت‭ ‬مثبت‭ ‬بودن‭ ‬پاسخ، ‬چالش‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬دولت‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬در‭ ‬فصل‭ ‬سرما، ‭‬گرم‭ ‬نگه‌داشتن‭ ‬خانه‭ ‬شهروندان‭ ‬آمریکایی‭ ‬خواهد‭ ‬بود. ‬باید‭ ‬دید‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬اضطرار‭ ‬فعلی، ‭‬بایدن‭ ‬بین‭ ‬متحدان‭ ‬دموکرات‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬یک‌سو‭ ‬و‭ ‬هم‌پیمانان‭ ‬اروپایی‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر، ‭‬کدام‌یک‭ ‬را‭ ‬انتخاب‭ ‬خواهد‭ ‬کرد.

‬روند‭ ‬رو به‭ ‬رشد‭ ‬صادرات‭ ‬ال‌ان‌جی منجر‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬قابل‌توجه‭ ‬نرخ‭ ‬تورم‭ ‬حاصل‭ ‬از‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬گاز‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭ ‬برق‭ ‬در‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬شده‭ ‬است. ‬بنا‭ ‬بر‭ ‬نوشته‭ ‬ایرینا‭ ‬اسلاو‭ ‬در‭ ‬اویل‌پرایس، ‭ ‬متعاقب‭ ‬تحولات‭ ‬روز‭ ‬دنیا‭ ‬و‭ ‬در حالی‌ که‭ ‬قاره‭ ‬سبز‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬زمستانی‭ ‬آرام‭ ‬و‭ ‬گرم‭ ‬تجهیز‭ ‬می‌کند، ‭‬نقش‭ ‬کلیدی‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬و‭ ‬حجم‭ ‬صادرات‭ ‬گاز‭ ‬طبیعی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬برای‭ ‬غرب‭ ‬پررنگ‌تر‭ ‬شده‭ ‬است. ‬در‭ ‬این‭ ‬شرایط، ‭‬ثبت رکورد صادرات ال‌ان‌جی آمریکا ‬منجر‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬گاز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬شده‭ ‬است.

‬بومرنگ‭ ‬پرتاب‌شده‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬رئیس‌جمهوری ‬آمریکا‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬بازگشت‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬خود‭ ‬اوست. ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬جو‭ ‬بایدن‭ ‬به‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬تضمین‭ ‬داد‭ ‬کشورش‭ ‬گاز‭ ‬طبیعی‭ ‬کافی‭ ‬برای‭ ‬زمستان‭ ‬اروپا‭ ‬تأمین‭ ‬خواهد‭ ‬کرد، ‬سیاستمداران‭ ‬اروپایی‭ ‬مشعوف‭ ‬از‭ ‬قول‭ ‬بایدن، ‭ ‬دایره‭ ‬تحریم‌های‭ ‬روسیه‭ ‬را‭ ‬تنگ‌تر‭ ‬کردند. ‬در‭ ‬فاصله‭ ‬چند‭ ‬ماه‭ ‬بعد،‭ ‬منابع‭ ‬ذخیره‭ ‬گاز‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬زودتر‭ ‬از‭ ‬موعد‭ ‬مقرر‭ ‬تکمیل‭ ‬شد. ‬به‭ ‬گفته‭ ‬اسلاو ‬ «‬در‭ ‬بحبوحه‭ ‬این‭ ‬شرایط، ‭‬شاهد‭ ‬اوج‌گیری‭ ‬کم‌سابقه‭ ‬قیمت‭ ‬جهانی ال‌ان‌جی هستیم. ‬چین‭ ‬مبادرت‭ ‬به‌واسطه‌گری‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬ دوباره ال‌ان‌جی ‬روسیه‭ ‬به‭ ‬اروپا‭ ‬کرده‭ ‬است. ‬قیمت‭ ‬گاز‭ ‬در‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬اکنون‭ ‬رشد‭ ‬سه‌برابری‭ ‬در‭ ‬مقایسه‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬دهه پیش ‬را‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد. ‬افزون ‬بر‭ ‬آن،‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬افزایش‭ ‬۹۵‭ ‬درصدی‭ ‬قیمت‭ ‬گاز‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬آتی‭ ‬برای‭ ‬حدفاصل‭ ‬نوامبر‭ ‬۲۰۲۲‭ ‬تا‭ ‬مارس‭ ‬۲۰۲۳‭ ‬دور‭ ‬از‭ ‬ذهن‭ ‬نیست. ‬در‭ ‬این‭ ‬شرایط، ‭ ‬غالب‭ ‬تحلیل‌گران‭ ‬در‭ ‬اروپا‭ ‬رکود‭ ‬قریب‌الوقوع‭ ‬اقتصادی‭ ‬را‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬می‌کنند‮»‬‭. ‬

این‭ ‬واقعیت‭ ‬که‭ ‬ظرفیت‭ ‬استخراج‭ ‬و‭ ‬صادرات‭ ‬آمریکا‭ ‬پاسخگوی‭ ‬نیاز‭ ‬اروپا‭ ‬نیست، ‬از‭ ‬ابتدای‭ ‬راه‭ ‬مشخص‭ ‬بود. برای نمونه ‬ ‭‬همان‌گونه‭ ‬که‭ ‬دیوید‭ ‬بلکمون، ‭‬تحلیلگر‭ ‬انرژی،‭ ‬از‭ ‬ماه‭ ‬مارس‭ ‬بارها‭ ‬هشدار‭ ‬داده‭ ‬است،‭ ‬منابع‭ ‬بالقوه‭ ‬معتنابهی‭ ‬از‭ ‬گاز‭ ‬طبیعی‭ ‬در‭ ‬خاک‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬وجود‭ ‬دارد، ‬اما‭ ‬تنها‭ ‬درصد‭ ‬ناچیزی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬مرحله‭ ‬استخراج‭ ‬می‌رسد. ‬محدودیت‌های‭ ‬صادرات‭ ‬گاز‭ ‬آمریکا‭ ‬نه‭ ‬از‭ ‬جنس‭ ‬حجم‭ ‬و‭ ‬میزان‭ ‬منابع‭ ‬قابل‭ ‬استحصال، ‭‬بلکه‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬جنس‭ ‬سخت‌افزاری‭ ‬و‭ ‬لجستیکی‭ ‬است. ‬به‭ ‬عبارت‭ ‬ساده‌تر، ‭‬در‭ ‬مقام‭ ‬مقایسه، ‭‬ناترازی‭ ‬صادرات‭ ‬گاز‭ ‬آمریکا‭ ‬به‭ ‬اروپا‭ ‬بیشتر‭ ‬معطوف‭ ‬به‭ ‬مراحل‭ ‬اکتشاف‭ ‬و‭ ‬استخراج‭ ‬گاز‭ ‬بوده‭ ‬تا‭ ‬موجودی‭ ‬بالقوه‭ ‬منابع‭ ‬گازی‭ ‬این‭ ‬کشور‭. ‬

مسئله‭ ‬کلیدی‭ ‬بعدی‭ ‬بحث‭ ‬قیمت‭ ‬جهانی‭ ‬مبادلات‭ ‬گاز‭ ‬است. ‬دولت‭ ‬آمریکا‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬تضعیف‭ ‬روسیه، ‭‬کمک‭ ‬به‭ ‬اروپای‭ ‬درگیر‭ ‬بحران‭ ‬انرژی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬کار‭ ‬خود‭ ‬دارد. ‬به‭ ‬لطف‭ ‬این‭ ‬واقعیت‭ ‬که‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬تأمین‭ ‬گاز‭ ‬طبیعی‭ ‬مصرف‭ ‬داخلی‭ ‬خودکفاست، ‭‬چالش‭ ‬قیمت‭ ‬جهانی‭ ‬مبادلات‭ ‬گاز‭ ‬به‌ هیچ‌وجه‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬و‭ ‬اندازه‭ ‬فاجعه‭ ‬کمبود‭ ‬انرژی‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬اروپا‭ ‬نخواهد‭ ‬بود. ‬با این‌ حال‭ ‬رشد‭ ‬قیمت‭ ‬حامل‌های‭ ‬انرژی، ‭‬آن‌ هم‭ ‬در‭ ‬شرایطی‭ ‬که‭ ‬بازار‭ ‬درگیر‭ ‬تورم‭ ‬مهارگسیخته‭ ‬شده‭ ‬است، ‭‬مطلوب‭ ‬مصرف‌کنندگان‭ ‬و‭ ‬تجار‭ ‬آمریکایی‭ ‬نیست.

‬اکنون ال‌ان‌جی آمریکا به‌دلیل‭ ‬تراز‭ ‬ناهنجار‭ ‬قیمتی‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬آتی‭ ‬گاز‭ ‬اروپا، ‭‬در‭ ‬قیمتی‭ ‬جذاب‭ ‬و‭ ‬رقابتی‭ ‬عرضه‭ ‬می‌شود. ‬این‭ ‬ناترازی‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬واکنش‭ ‬اخیر‭ ‬و‭ ‬تقابلی‭ ‬شرکت‭ ‬روسی‭ ‬گازپروم‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬وضع‭ ‬تحریم‌ها‭ ‬علیه‭ ‬روسیه‭ ‬است، ‬اما‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬را‭ ‬نمی‌توان‭ ‬به‌منزله‭ ‬ارزان‭ ‬بودن‭ ‬قیمت‭ ‬ال‌ان‌جی ‬ایالات‌متحده‭ ‬تعبیر‭ ‬کرد. ‬در‭ ‬واقع‭ ‬نه‌تنها‭ ‬قیمت محموله‌های ال‌ان‌جی ‬آمریکا‭ ‬پایین‭ ‬نیست،‭ ‬بلکه‭ ‬در‭ ‬نوع‭ ‬خود‭ ‬همان‭ ‬محرکی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تورم‭ ‬۱۰‭ ‬برابری‭ ‬هزینه‭ ‬شارژ‭ ‬مجدد‭ ‬منابع‭ ‬گاز‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬را‭ ‬رقم‌زده‭ ‬است. ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬گزارش‭ ‬فایننشال‭ ‬تایمز، ‬گروه‭ ‬مصرف‌کنندگان‭ ‬انرژی‭ ‬صنعتی‭ ‬آمریکا‭ ‬معتقد‭ ‬است‭‬‮: صادرات‭ ‬گاز‭ ‬مایع‭ ‬طبیعی‭ ‬به‌واسطه‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‌شده‭ ‬گاز‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭ ‬برق، ‭‬منجر‭ ‬به‭ ‬تورم‭ ‬فراوانی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬انرژی‭ ‬شده‭ ‬است.

نحوه‭ ‬حمایت‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭

روز‭ ‬جمعه‭ ‬نهم‭ ‬سپتامبر‭ ‬۲۰۲۲‭‬‭ ‬در‭ ‬بروکسل‭ ‬وزیران‭ ‬انرژی‭ ‬۲۷‭ ‬کشور‭ ‬عضو‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬درباره‭ ‬مسائل‭ ‬مختلفی، ‭‬از‭ ‬بحران‭ ‬گازی‭ ‬تا‭ ‬قیمت‭ ‬برق، ‭‬تولید‭ ‬انرژی‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬تجدیدپذیر‭ ‬و‭ ... ‬بحث‭ ‬کردند. ‬این‭ ‬گفت‌وگوها‭ ‬زمینه‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬یک‭ ‬دوره‭ ‬مذاکرات‭ ‬فشرده‭ ‬فراهم‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬انتظار‭ ‬می‌رود‭ ‬اورسولا‭ ‬فون‭ ‬در‭ ‬لاین، رئیس‭ ‬کمیسیون‭ ‬اروپا، ‬به‌زودی‭ ‬پیشنهادهای‭ ‬قانونی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬واکنش‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬به‭ ‬بحران‭ ‬انرژی‭ ‬را‭ ‬ارائه‭ ‬کند‭. ‬

اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬در‭ ‬میانه‭ ‬جنگ‭ ‬انرژی‭ ‬با‭ ‬روسیه، ‭‬به‭ ‬سه‭ ‬جبهه‭ ‬مختلف‭ ‬تقسیم‌شده‭ ‬است. ‬در‭ ‬یک‌سو، ‭‬بیشتر‭ ‬کشورهای‭ ‬اروپایی‭ ‬به‭ ‬رهبری‭ ‬فرانسه‭ ‬و‭ ‬بلژیک‭ ‬خواهان‭ ‬آن‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬به‌جای‭ ‬اعمال‭ ‬سقف‭ ‬قیمت‭ ‬سیاسی‭ ‬علیه‭ ‬گاز‭ ‬روسیه، ‭‬بر‭ ‬تمام‭ ‬منابع‭ ‬وارداتی‭ ‬گاز‭ ‬اروپا‭ ‬سقف‭ ‬قیمت‭ ‬اعمال‭ ‬شود. ‬چنین‭ ‬موضعی‭ ‬چندان‭ ‬خوشایند‭ ‬کشورهایی‭ ‬چون‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬نیز‭ ‬دولت‌های‭ ‬بالتیکی‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬واشنگتن‭ ‬به‌عنوان‭ ‬تنها‭ ‬حامیان‭ ‬واقعی‭ ‬اعمال‭ ‬سقف‭ ‬قیمت‭ ‬بر‭ ‬گاز‭ ‬روسیه،‭ ‬مخالف‭ ‬چنین‭ ‬طرحی‭ ‬هستند. ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر، ‭ ‬کشورهایی‭ ‬چون‭ ‬مجارستان‭ ‬و‭ ‬جمهوری‭ ‬چک‭ ‬نیز‭ ‬به‌طور‭ ‬کامل‭ ‬مخالف‭ ‬اعمال‭ ‬سقف‭ ‬قیمت‭ ‬بر‭ ‬گاز‭ ‬مسکو‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬تأکید‭ ‬دارند‭ ‬تهدیدات‭ ‬کرملین‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬جدی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نتایج‭ ‬ویرانگری‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬خواهد‭ ‬داشت.

‬با این‌ حال، ‭‬کشوری‭ ‬چون‭ ‬آلمان‭ ‬نیز‭ ‬در عمل‭ ‬در‭ ‬میانه‭ ‬میدان‭ ‬گرفتار‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬یک‌سو‭ ‬خواهان‭ ‬اعمال‭ ‬فشار‭ ‬بر‭ ‬روسیه‭ ‬است، ‬اما‭ ‬در‭ ‬سمت‭ ‬دیگر،‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬اعمال‭ ‬طرح‭ ‬رادیکال‭ ‬و‭ ‬پرریسک‭ ‬سقف‭ ‬قیمت‭ ‬بر‭ ‬همه‭ ‬منابع‭ ‬وارداتی‭ ‬هشدار‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬صدراعظم‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬اعمال‭ ‬سقف‭ ‬بر‭ ‬بهای‭ ‬گاز‭ ‬روسیه‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬پرخطر‭ ‬می‌داند. ‬با‭ ‬وجود‭ ‬چنین‭ ‬شکاف‭ ‬گسترده‌ای،‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬هیچ‌گونه‭ ‬تصمیم‌گیری‭ ‬قطعی‭ ‬درباره‭ ‬روسیه‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭. ‬

رهبران‭ ‬برخی‭ ‬کشورهای‭ ‬اروپایی‭ ‬متوجه‭ ‬شده‌اند‭ ‬اعمال‭ ‬سقف‭ ‬قیمت‭ ‬بر‭ ‬گاز‭ ‬روسیه،‭ ‬چه‭ ‬تبعات‭ ‬دردناکی‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬خواهد‭ ‬داشت، ‬از این‌ رو، ‭‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬تصمیم‭ ‬گرفته‌اند‭ ‬با‭ ‬فشار‭ ‬واضح‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬و‭ ‬دولت‌های‭ ‬ضعیف‭ ‬و‭ ‬وابسته‭ ‬ناتو‭ ‬در‭ ‬دریای‭ ‬بالتیک‭ ‬که‭ ‬به‌مثابه‭ ‬نیروهای‭ ‬نیابتی‭ ‬واشنگتن‭ ‬در‭ ‬بحران‭ ‬کنونی‭ ‬عمل‭ ‬می‌کنند، ‭‬همراه‭ ‬نشوند. ‬حدود‭ ‬۱۲‭ ‬کشور‭ ‬از جمله‭ ‬فرانسه، ‭‬بلژیک،‭ ‬یونان،‭ ‬ایتالیا، ‭‬اسپانیا، ‭ ‬لوکزامبورگ‭ ‬و‭ ‬لهستان‭ ‬می‌گویند‭ ‬سقف‭ ‬قیمتی‭ ‬نباید‭ ‬تنها‭ ‬بر‭ ‬گاز‭ ‬وارداتی‭ ‬از‭ ‬روسیه‭ ‬اعمال‭ ‬شود،‭ ‬بلکه‭ ‬باید‭ ‬شامل‭ ‬همه‭ ‬گازهای‭ ‬وارداتی‭ ‬و‭ ‬از جمله‭ ‬ال‌ان‌جی شود.

‬با این‌ حال،‭ ‬کادری‭ ‬سیمسون، ‬کمیسر‭ ‬انرژی‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا، ‭‬نسبت‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬رویکرد‭ ‬ابراز‭ ‬تردید‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬سقف‭ ‬قیمت‭ ‬عمومی‭ ‬بر‭ ‬گاز‭ ‬می‌تواند‭ ‬چالشی‭ ‬برای‭ ‬امنیت‭ ‬عرضه‭ ‬باشد. ‬اعمال‭ ‬سقف‭ ‬بر‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬گاز‭ ‬وارداتی‭ ‬اروپا‭ ‬از نظر‭ ‬کشورهای‭ ‬حامی‭ ‬آن، پیش‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬چیزی‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬باعث‭ ‬تلطیف‭ ‬نسبی‭ ‬واکنش‭ ‬مسکو‭ ‬شود. ‬تین‭ ‬ون‭ ‬در‭ ‬استرایتن، ‭‬وزیر‭ ‬انرژی‭ ‬بلژیک،‭ ‬به‭ ‬خبرگزاری‭ ‬رویترز‭ ‬گفت‭ ‬‮: مصرف‌کنندگان‭ ‬اروپایی‭ ‬به‌جای‭ ‬سقف‭ ‬قیمت‭ ‬سیاسی‭ ‬روی‭ ‬واردات‭ ‬روسیه،‭ ‬به‭ ‬محدودیت‭ ‬عمده‭ ‬قیمت‭ ‬گاز‭ ‬نیاز‭ ‬دارند. ‬بلژیک‭ ‬خواهان‭ ‬سقف‭ ‬قیمتی‭ ‬پویایی‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپاست‭ ‬تا‭ ‬این‌گونه‭ ‬بتواند‭ ‬امنیت‭ ‬عرضه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تضمین‭ ‬کند.

‬اولاف‭ ‬شولتز، ‬صدراعظم‭ ‬آلمان،‭ ‬مخالف‭ ‬اعمال‭ ‬سقف‭ ‬قیمت‭ ‬برای‭ ‬تمام‭ ‬گاز‭ ‬وارداتی‭ ‬اروپاست‭ ‬و‭ ‬ضمن‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬موضع‭ ‬گفت‭ ‬مطرح‌کنندگان‭ ‬چنین‭ ‬ایده‌ای، ‭‬عواقب‭ ‬اقدام‭ ‬رادیکالی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬پیشنهاد‭ ‬می‌کنند‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬نگرفته‌اند. ‬به‭ ‬گزارش‭ ‬پولیتیکو، ‭ ‬شولتز‭ ‬معتقد‭ ‬است‭ ‬دوستان‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬در‭ ‬نروژ‭ ‬و‭ ‬آمریکا‭ ‬که‭ ‬گاز‭ ‬به‭ ‬قاره‭ ‬سبز‭ ‬می‌دهند، ‭‬در‭ ‬صورت‭ ‬اعمال‭ ‬سقف‭ ‬قیمتی‭ ‬دیگر‭ ‬حاضر‭ ‬به‭ ‬ارسال‭ ‬محموله‭ ‬به‭ ‬اروپا‭ ‬نخواهند‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل، ‭‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬صلاحیت‭ ‬تصمیم‌گیری‭ ‬درباره‭ ‬چنین‭ ‬مسئله‌ای‭ ‬را‭ ‬ندارد.

وی‭ ‬همچنین‭ ‬می‌گوید‭ ‬حتی‭ ‬اعمال‭ ‬سقف‭ ‬قیمت‭ ‬تنها‭ ‬علیه‭ ‬روسیه‭ ‬نیز‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬کرملین‭ ‬را‭ ‬تحریک‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬روسیه‭ ‬عرضه‭ ‬گاز‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‌طور‭ ‬کامل‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬همه مسیرها‭ ‬متوقف‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬اروپای‭ ‬مرکزی‭ ‬می‌تواند‭ ‬بسیار‭ ‬خطرناک‭ ‬و‭ ‬دردسرساز‭ ‬باشد. ‬آلمانی‌ها‭ ‬به‌خوبی‭ ‬می‌دانند‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬ذخایر‭ ‬گازی‭ ‬نسبتاً‭ ‬مناسبی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اختیار دارند، در صورتی‌ که‭ ‬روسیه‭ ‬گاز‭ ‬اروپا‭ ‬را‭ ‬قطع‭ ‬کند، ‭ ‬آلمان‭ ‬باید‭ ‬طبق‭ ‬قوانین‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬گاز‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬همسایگان‭ ‬به‭ ‬اشتراک‭ ‬بگذارد، ‭‬امری‭ ‬که‭ ‬مشکل‭ ‬همسایگان‭ ‬را‭ ‬برطرف‭ ‬نمی‌کند‭ ‬و‭ ‬مشکلات‭ ‬آلمان‭ ‬را‭ ‬تشدید‭ ‬می‌کند‭. ‬

در همین‌ حال، ‬کشورهای‭ ‬مجارستان، ‭‬جمهوری‭ ‬چک‭ ‬و‭ ‬اسلواکی‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬کاملاً‭ ‬علنی‭ ‬مخالف‭ ‬هرگونه‭ ‬اعمال‭ ‬سقف‭ ‬قیمتی‭ ‬علیه‭ ‬روسیه‭ ‬هستند، ‭‬زیرا‭ ‬به‌خوبی‭ ‬می‌دانند‭ ‬تهدید‭ ‬کرملین‭ ‬درباره‭ ‬یخ‭ ‬زدن‭ ‬اروپا‭ ‬مانند‭ ‬دُم‭ ‬گرگ‭ ‬در‭ ‬داستان‌های‭ ‬افسانه‌ای، ‭‬تهدیدی‭ ‬توخالی‭ ‬نیست. ‬این‭ ‬کشورها‭ ‬همچنین‭ ‬می‌دانند‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬هیچ‭ ‬اهمیتی‭ ‬به‭ ‬کشورهای‭ ‬اروپایی‭ ‬و‭ ‬رنج‭ ‬آن‌ها‭ ‬نمی‌دهد، ‭‬اما‭ ‬دولت‌های‭ ‬ملی‭ ‬اروپا‭ ‬باید‭ ‬برای‭ ‬ماندن‭ ‬در‭ ‬قدرت‭ ‬به ‬فکر‭ ‬منافع‭ ‬مردم‭ ‬خود‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬قطع‭ ‬کامل‭ ‬گاز‭ ‬اروپا، ‬افزایش‭ ‬هر‭ ‬چه‭ ‬بیشتر‭ ‬هزینه‌های‭ ‬زندگی،‭ ‬رشد‭ ‬تورم،‭ ‬رکود‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬فروپاشی‭ ‬احتمالی‭ ‬سیستم‭ ‬تأمین‭ ‬انرژی‭ ‬در‭ ‬زمستان، ‭‬منافع‭ ‬شهروندان‭ ‬این‭ ‬کشورها‭ ‬را‭ ‬تأمین‭ ‬نخواهد‭ ‬کرد. ‬از این‌ رو، ‬این‭ ‬کشورها‭ ‬که‭ ‬همگی‭ ‬از‭ ‬اعضای‭ ‬ناتو‭ ‬نیز‭ ‬هستند،‭ ‬به‌شدت‭ ‬مخالف‭ ‬هرگونه‭ ‬اقدام‭ ‬تحریک‌آمیزی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬عواقب‭ ‬فاجعه‌باری‭ ‬برای‭ ‬کشورهایشان‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬داشته‭ ‬باشد.

‬روسیه‭ ‬بارها‭ ‬در‭ ‬روزهای‭ ‬گذشته‭ ‬هشدار‭ ‬داده‭ ‬عواقب‭ ‬اعمال‭ ‬سقف‭ ‬قیمت‭ ‬برای‭ ‬اروپا‭ ‬و‭ ‬غرب‭ ‬دردناک‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬سقف‭ ‬قیمتی‭ ‬مورد‭ ‬انتظار‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬کف‭ ‬قیمت‭ ‬تبدیل‭ ‬خواهد‭ ‬شد. ‬حالا‭ ‬باید‭ ‬منتظر‭ ‬ماند‭ ‬و‭ ‬دید‭ ‬اروپا‭ ‬با‭ ‬ادامه‭ ‬این‭ ‬بازی‭ ‬خطرناک‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬نتیجه‌ای‭ ‬خواهد‭ ‬رسید،‭ ‬هرچند‭ ‬همین‭ ‬حالا‭ ‬نیز‭ ‬روشن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬حتی‭ ‬اگر‭ ‬روسیه‭ ‬به‭ ‬خواسته‌هایش‭ ‬نرسد،‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬نیز‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬برنده‭ ‬این‭ ‬بازی‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬بی‌تردید‭ ‬بازنده‭ ‬اصلی‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬

دولت‌های‭ ‬کوچک‭ ‬بالتیک‭ ‬مانند‭ ‬استونی، ‭‬لتونی‭ ‬و‭ ‬لیتوانی‭ ‬که‭ ‬پرچم‌دار‭ ‬تبلیغات‭ ‬ضدروسی‭ ‬در‭ ‬اروپا‭ ‬شده‌اند‭ ‬و‭ ‬همواره‭ ‬بازتاب‌دهنده‭ ‬مواضع‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬در‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬هستند، تنها‭ ‬طرفداران‭ ‬جدی‭ ‬اعمال‭ ‬سقف‭ ‬قیمت‭ ‬بر‭ ‬گاز‭ ‬روسیه‭ ‬هستند، ‬اما‭ ‬واقعیت‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬دولت‌های‭ ‬دریای‭ ‬بالتیک،‭ ‬اگر‭ ‬حمایت‭ ‬آمریکا‭ ‬نباشد، ‭‬قادر‭ ‬به‭ ‬اعمال‭ ‬هیچ‌گونه‭ ‬فشاری‭ ‬بر‭ ‬سایر‭ ‬کشورهای‭ ‬اروپایی‭ ‬نخواهند‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬سیاست‭ ‬تخاصم‌جویی‭ ‬بیشتر‭ ‬علیه‭ ‬روسیه، ‭‬تنها‭ ‬تضعیف‭ ‬اقتصادهای‭ ‬اروپایی‭ ‬و‭ ‬وابستگی‭ ‬بیشتر‭ ‬به‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬دیگر‭ ‬کشورهای‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬دارند‭. ‬

روزنامه انگلیسی ‭‬گاردین‭ ‬روز‭ ‬سه‌شنبه‭ ‬۱۳‭ ‬سپتامبر‭ ‬۲۰۲۲‬‭ ‬با‭ ‬استناد‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬سند‭ ‬فاش‭ ‬شده‭ ‬گزارش‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬کمیسیون‭ ‬اروپا‭ ‬از‭ ‬اعمال‭ ‬سقف‭ ‬قیمت‭ ‬گاز‭ ‬طبیعی‭ ‬روسیه‭ ‬عقب‌نشینی‭ ‬کرده‭ ‬است. ‬این‭ ‬روزنامه‭ ‬با‭ ‬استناد‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬سند‭ ‬فاش‭ ‬شده‭ ‬گزارش‭ ‬داد‭ ‬کمیسیون‭ ‬اروپا‭ ‬از‭ ‬اعمال‭ ‬سقف‭ ‬قیمت‭ ‬گاز‭ ‬طبیعی‭ ‬روسیه‭ ‬عقب‌نشینی‭ ‬کرده‭ ‬است. ‬به‭ ‬گفته‭ ‬این‭ ‬روزنامه، ‬در‭ ‬عوض، ‭ ‬بازوی‭ ‬اجرایی‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬با‭ ‬مالیات‌های‭ ‬بادآورده‭ ‬بر‭ ‬سود‭‬‮«مازاد» ‬‭ ‬شرکت‌های‭ ‬انرژی، ‬سیاست‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬کاهش‭ ‬قیمت‭ ‬گاز‭ ‬پیش‭ ‬می‌برد. ‬در‭ ‬پیش‌نویس‭ ‬مقررات‭ ‬مربوط‭ ‬به ‬ «‬ابزار‭ ‬اضطراری‭ ‬برق» ‬‭‬که‭ ‬توسط‭ ‬گاردین‭ ‬مشاهده‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬هیچ‭ ‬سقف‭ ‬قیمتی‭ ‬برای‭ ‬گاز‭ ‬روسیه‭ ‬و‭ ‬گاز‭ ‬وارداتی‭ ‬از‭ ‬دیگر‭ ‬کشورها‭ ‬وجود‭ ‬ندارد.

‬این‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬کشورهای‭ ‬عضو‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬هفته‭ ‬گذشته‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬به‭ ‬توافق‭ ‬نرسیدند. ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬این‭ ‬سند، ‭‬انتظار‭ ‬می‌رود‭ ‬بروکسل‭ ‬مالیات‌های‭ ‬بادآورده‌ای‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬سود‭ ‬بالای‭ ‬شرکت‌های‭ ‬سوخت‭ ‬فسیلی‭ ‬وضع‭ ‬و‭ ‬سقف‭ ‬جداگانه‌ای‭ ‬بر‭ ‬درآمد‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬برق‭ ‬کم‌کربن‭ ‬اعمال‭ ‬کند. ‬کمیسیون‭ ‬اروپا‭ ‬تخمین‭ ‬می‌زند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۲۰۲۲‭ ‬سود‭ ‬نفت، ‭ ‬گاز‭ ‬و‭ ‬زغال‌سنگ‭ ‬برای‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬پنج‭ ‬برابر‭ ‬افزایش‭ ‬خواهد‭ ‬یافت. ‬انتظار‭ ‬می‌رود‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬سخنرانی‭ ‬سالانه‭ ‬اورسولا‭ ‬فون‭ ‬در‭ ‬لاین، ‭ ‬رئیس‭ ‬این‭ ‬کمیسیون، ‭ ‬مطرح‭ ‬شود. ‬گاردین‭ ‬همچنین‭ ‬تأکید‭ ‬کرد‭ ‬این‭ ‬پیش‌نویس‭ ‬می‌تواند‭ ‬تغییر‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬متن‭ ‬نهایی‭ ‬متفاوت‭ ‬باشد‭. ‬

حمایت نکردن‭ ‬چین‭ ‬و‭ ‬هند‭

هند‭ ‬و‭ ‬چین‭ ‬باعث‭ ‬شده‌اند‭ ‬حذف‭ ‬اروپا‭ ‬از‭ ‬سبد‭ ‬تقاضای‭ ‬نفت‭ ‬روسیه در عمل‭ ‬بی‌فایده‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬ پرسش‌هایی‭ ‬درباره‭ ‬کارآمدی‭ ‬طرح‭ ‬اعمال‭ ‬سقف‭ ‬قیمت‭ ‬بر‭ ‬نفت‭ ‬روسیه‭ ‬را‭ ‬ایجاد‭ ‬کرده‭ ‬است، پرسش‌هایی‭ ‬که‭ ‬مخاطبان‭ ‬آن‭ ‬تحریم‌کنندگان‭ ‬روسیه‭ ‬یعنی‭ ‬اروپایی‌هاست.

‬به‭ ‬گزارش‭ ‬فایننشال‭ ‬تایمز، ‭‬اطلاعات‭ ‬گمرک‭ ‬کشورهای‭ ‬هند‭ ‬و‭ ‬چین‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬خرید‭ ‬این‭ ‬کشورها‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬سه ماه‭ ‬دوم‭ ‬سال‭ ‬۲۰۲۲‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬۱۱‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬افزایش‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬محل‭ ‬۹‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬نصیب‭ ‬روسیه‭ ‬شده‭ ‬است.

‬بر‭ ‬اساس‭ ‬این‭ ‬گزارش‭ ‬اطلاعات‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬بیشترین‭ ‬حجم‭ ‬خرید‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬هند‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬سه‌ماهه‭ ‬اول‭ ‬سال‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاده‭ ‬است، خرید‭ ‬هند‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬سه‌ماهه‭ ‬نخست‭ ‬امسال‭ ‬۶۶‭.‬۰‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سه‌ماهه‭ ‬دوم‭ ‬به‭ ‬۴۲‭.‬۸‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬رسید.

‬پس‭ ‬از‭ ‬عملیات‭ ‬نظامی‭ ‬روسیه‭ ‬در‭ ‬اوکراین‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ‬فوریه‭ ‬۲۰۲۲ایالات‌متحده‭ ‬آمریکا، ‬اتحادیه‭ ‬اروپا، ‬بریتانیا‭ ‬و‭ ‬ژاپن،‭ ‬تحریم‌هایی‭ ‬را‭ ‬علیه‭ ‬روسیه‭ ‬اعمال‭ ‬کردند‭ ‬که‭ ‬واردات‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬کالاها‭ ‬به‭ ‬روسیه‭ ‬را‭ ‬ممنوع‭ ‬می‌کرد، ‬اما‭ ‬همسایه‌های‭ ‬پرجمعیت‭ ‬روسیه‭ ‬یعنی‭ ‬هند‭ ‬و‭ ‬چین‭ ‬به‭ ‬خرید‭ ‬نفت، ‬کود‭ ‬شیمیایی‭ ‬و‭ ‬زغال‌سنگ‭ ‬روسی‭ ‬ادامه‭ ‬دادند‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬پکن‭ ‬و‭ ‬مسکو‭ ‬توافق‭ ‬کردند‭ ‬ارز‭ ‬معاملات‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دلار‭ ‬به‭ ‬یوآن‭ ‬و‭ ‬روبل‭ ‬تغییر‭ ‬دهند. ‬چین‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬ماه‭ ‬فوریه‭ ‬۲۰۲۲‭ ‬هم‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬خریداران‭ ‬اصلی‭ ‬نفت‭ ‬روسی‭ ‬بود.

‬پس‭ ‬از‭ ‬تهاجم‭ ‬رئیس‌جمهور‭ ی‬ولادیمیر‭ ‬پوتین‭ ‬به‭ ‬اوکراین‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ‬فوریه، ‬چین‭ ‬که‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬جنگ‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬خریداران‭ ‬مهم‭ ‬نفت‭ ‬روسیه‭ ‬بود، ‬در‭ ‬ماه مه‭ ‬۲۰۲۲‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬۲‭ ‬میلیون‭ ‬بشکه‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬خریداری‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬ژانویه‭ ‬و‭ ‬فوریه‭ ‬۲‭.‬۰‭ ‬تا‭ ‬۴‭.‬۰‭ ‬میلیون‭ ‬بشکه‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬افزایش‭ ‬داشت.

‬این‭ ‬در حالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬واردکنندگان‭ ‬نفت‭ ‬روسیه‭ ‬از جمله‭ ‬دهلی‌نو‭ ‬را‭ ‬تحت‌فشار‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهد‭ ‬تا‭ ‬برای‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬سقف‭ ‬قیمتی‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬محدود‭ ‬کردن‭ ‬درآمدهای‭ ‬مسکو، ‭ ‬به‭ ‬گروه‭ ‬هفت‭ ‬بپیوندند. ‬به‭ ‬گزارش‭ ‬فایننشال‭ ‬تایمز، ‬الکساندر‭ ‬گابویف، ‬عضو‭ ‬ارشد‭ ‬بنیاد‭ ‬کارنگی‭ ‬برای‭ ‬صلح‭ ‬بین‌المللی‭ (‬Carnegie‭ ‬Endowment‭ ‬for‭ ‬International‭ ‬Peace‭)‬‭ ‬ گفت:‭ ‬هند‭ ‬و‭ ‬چین‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬فرصتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬ایجادشده، ‭‬هستند. ‬به‭ ‬گفته‭ ‬او‭ ‬خرید‭ ‬هند‭ ‬و‭ ‬چین ‬‮ تمایل‭ ‬یا‭ ‬کمکی‭ ‬آگاهانه‭ ‬برای‭ ‬پوتین‭ ‬نیست ‬‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬خرید‭ ‬تنها‭ ‬یک‭ ‬فرصت‌طلبی‭ ‬از‭ ‬شرایط‭ ‬بازار‭ ‬است.

‬مسلماً‭ ‬این‭ ‬معاملات‭ ‬جریان‭ ‬نقدی‭ ‬وارد‭ ‬روسیه‭ ‬می‌کند‭ ‬تا‭ ‬کرملین‭ ‬در‭ ‬قطع‭ ‬ارسال‭ ‬انرژی‭ ‬به‭ ‬اروپا‭ ‬موفق‭ ‬باشد. ‬بر‭ ‬طبق‭ ‬این‭ ‬نظر‭ ‬این‭ ‬استقبال‭ ‬یک‭ ‬تمایل‭ ‬آگاهانه‭ ‬برای‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬پوتین‭ ‬نیست. ‬این‭ ‬فقط‭ ‬یک‭ ‬روش‭ ‬بدبینانه‭ ‬و‭ ‬عمل‌گرایانه‭ ‬برای‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬وضعیت‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬خود‭ ‬است، ‬البته ‬عملاً‭ ‬جریان‭ ‬نقدی‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬وقتی‭ ‬صادرات‭ ‬به‭ ‬اروپا‭ ‬قطع‭ ‬می‌شود‭ ‬به‭ ‬کرملین‭ ‬کمک‭ ‬می‌کند. ‬بنادر‭ ‬و‭ ‬پالایشگاه‌های‭ ‬ساحلی‭ ‬هند‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬مسیرهای‭ ‬کشتیرانی‭ ‬کشورهای‭ ‬صادرکننده‭ ‬نفت‭ ‬که‭ ‬بسیار‭ ‬نزدیک‌تر‭ ‬از‭ ‬روسیه‭ ‬هستند، ‬از جمله‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی، ‬عراق‭ ‬و‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬قرار‭ ‬دارند.

به‭ ‬گزارش‭ ‬فایننشال‭ ‬تایمز، ‬بیسواجیت‭ ‬دار، ‬استاد‭ ‬مرکز‭ ‬مطالعات‭ ‬و‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬اقتصادی‭ ‬در‭ ‬دانشگاه‭ ‬جواهر‭ ‬لعل‭ ‬نهرو‭ ‬دراین‌باره‭ ‬گفت‭:‬ نظر‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬خرید‭ ‬نفت‭ ‬روسیه‭ ‬از‭ ‬هند‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬عمل‭ ‬یک‭ ‬مصلحت‭ ‬اقتصادی‭ ‬است‬. ‬به‭ ‬عقیده‭ ‬این‭ ‬تحلیلگر ‬عامل‭ ‬کلیدی‬‭ ‬در‭ ‬خرید‭ ‬هند‭ ‬بی‌طرفی‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬قبال‭ ‬جنگ‭ ‬اوکراین‭ ‬است. ‬آن‌ هم‭ ‬در حالی‌ که‭ ‬روسیه‭ ‬همچنین‭ ‬بزرگ‌ترین‭ ‬تأمین‌کننده‭ ‬تسلیحات‭ ‬هند‭ ‬است‭. ‬

اطلاعات‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬بازار‭ ‬واردات‭ ‬نفت‭ ‬هند‭ ‬مبهم‭ ‬است، ‭‬اما‭ ‬تحلیلگران‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬باورند‭ ‬که‭ ‬دهلی‌نو‭ ‬از‭ ‬تخفیف‌های‭ ‬قیمتی‭ ‬روسیه‭ ‬به‌خوبی‭ ‬بهره‭ ‬می‌برد. ‬از‭ ‬زمان‭ ‬جنگ‭ ‬در‭ ‬اروپا، ‭‬نفت‭ ‬روسیه‭ ‬با‭ ‬تخفیف‭ ‬۳۰‭ ‬دلار‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬بشکه‭ ‬در‭ ‬مقایسه‭ ‬با‭ ‬نفت‭ ‬خام‭ ‬برنت‭ ‬که‭ ‬شاخصی‭ ‬معیار‭ ‬و‭ ‬بین‌المللی‭ ‬است،‭ ‬معامله‭ ‬می‌شود،‭ ‬اما‭ ‬مجموع‭ ‬درآمدی‭ ‬که‭ ‬روسیه‭ ‬دریافت‭ ‬می‌کند‭ ‬همچنان‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬۲۰۲۱‭ ‬بوده‭ ‬است، ‬زیرا‭ ‬قیمت‌های‭ ‬جهانی‭ ‬بسیار‭ ‬بالا‭ ‬رفته، ‭‬به‌طوری‌که‭ ‬برای‭ ‬نخستین ‬بار‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۴ ‭ ‬نفت‭ ‬در‭ ‬بیشتر‭ ‬ماه‌های‭ ‬سال‭ ‬بالای‭ ‬۱۰۰‭ ‬دلار‭ ‬معامله‭ ‬شد.

‬ارزش‭ ‬واحد‭ ‬واردات‭ ‬از‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی، ‭‬امارات، ‭‬عراق‭ ‬و‭ ‬عمان، ‬دیگر‭ ‬منابع‭ ‬اصلی‭ ‬نفت‭ ‬خام‭ ‬چین، ‬در‭ ‬سه‌ماهه‭ ‬دوم‭ ‬به ‭ ‬ ۸۰۰‭ ‬ دلار‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬تن‭ ‬افزایش‭ ‬یافت،‭ ‬در حالی‌ که‭ ‬هزینه‭ ‬واردات‭ ‬از‭ ‬روسیه‭ ‬در‭ ‬۷۰۰‭ ‬دلار‭ ‬در‭ ‬تن‭ ‬باقی‭ ‬ماند.

‬واردات‭ ‬نفت‭ ‬هند‭ ‬از‭ ‬روسیه‭ ‬در‭ ‬سه‌ماهه‭ ‬اول‭ ‬به‌طور‭ ‬متوسط‭ ‬۷۹۰‭ ‬دلار‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬تن‭ ‬هزینه‭ ‬داشت‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬سه‌ماهه‭ ‬دوم‭ ‬به‭ ‬۷۴۰‭ ‬دلار‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬تن‭ ‬کاهش‭ ‬یافت. ‬آن‌ هم‭ ‬در حالی‌ که‭ ‬هزینه‭ ‬واردات‭ ‬از‭ ‬سایر‭ ‬منابع‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬دوره‭ ‬افزایش‭ ‬یافت. ‬به‭ ‬گزارش‭ ‬فایننشال‭ ‬تایمز، ‭‬نیل‭ ‬کراسبی، ‬تحلیلگر‭ ‬ارشد‭ ‬وین‭ ‬در‭ ‬اویلکس‭ (‬OilX‭) ‬گفت: ‬‮‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬روسیه‭ ‬تخفیف‭ ‬قابل‌توجهی‭ ‬برای‭ ‬نفت‭ ‬خود‭ ‬ارائه‭ ‬می‌دهد. ‬با این‌حال، ‭ ‬من‭ ‬فکر‭ ‬نمی‌کنم‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬افراد‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬اسنادی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬این‭ ‬معاملات‭ ‬دیده‭ ‬باشند، ‭ ‬بنابراین‭ ‬ما‭ ‬فقط‭ ‬از‭ ‬روی‭ ‬حدس‭ ‬استنباط‭ ‬می‌کنیم.‬‭

الینا‭ ‬ریباکووا، ‬معاون‭ ‬اقتصاددان‭ ‬ارشد‭ ‬مؤسسه‭ ‬مالی‭ ‬بین‌المللی‭ (‬Institute‭ ‬for‭ ‬International‭ ‬Finance‭) ‬هم‭ ‬گفت‭ ‬با وجود‭ ‬تخفیف‌ها، ‬‮شرکت‌های‭ ‬نفتی‭ ‬روسیه‭ ‬همچنان‭ ‬می‌توانند‭ ‬سود‭ ‬قابل‌توجهی‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭.‬ ‬‭ ‬سود‭ ‬شرکت‭ ‬تاتنفت، ‬تولیدکننده‭ ‬بزرگ‭ ‬نفت‭ ‬روسیه،‭ ‬در‭ ‬نیمه‭ ‬اول‭ ‬سال‭ ‬۲۰۲۲‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬۵۲‭ ‬درصد‭ ‬افزایش‭ ‬یافت. ‬پوتین‭ ‬روز‭ ‬چهارشنبه‭ ‬در‭ ‬سخنرانی‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬مجمع‭ ‬اقتصادی‭ ‬مدعی‭ ‬شد‭ ‬روسیه‭ ‬برای‭ ‬فروش‭ ‬منابع‭ ‬انرژی‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬خریداران‭ ‬غیر‭ ‬غربی‭ ‬مشکلی‭ ‬نخواهد‭ ‬داشت. ‬در حالی‌ که‭ ‬به‌دلیل‭ ‬محدودیت‌های‭ ‬زیرساخت‭ ‬موجود‭ ‬خط‭ ‬لوله‭ ‬گاز‭ ‬اروپا، ‬تغییر‭ ‬مسیر‭ ‬عرضه‭ ‬دشوار‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬آن‌طرف‭ ‬بازار‭ ‬روسیه‭ ‬در‭ ‬حفظ‭ ‬فروش‭ ‬نفت‭ ‬موفق‌تر‭ ‬بوده‭ ‬است.

‬به‭ ‬عقیده‭ ‬الینا‭ ‬ریباکووا،‭ ‬مقام‌های‭ ‬روسیه‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬اکنون‭ ‬بخندند، ‭‬اما‭ ‬به‌دلیل‭ ‬دور‭ ‬شدن‭ ‬اروپا‭ ‬از‭ ‬گاز‭ ‬روسیه‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬تا‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬آینده،‭ ‬به‌شدت‭ ‬به‭ ‬چین‭ ‬و‭ ‬هند‭ ‬برای‭ ‬صادرات‭ ‬انرژی‭ ‬وابسته‭ ‬خواهند‭ ‬شد. ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬روسیه‭ ‬اکنون‭ ‬از‭ ‬اهرم‭ ‬فشار‭ ‬خود‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کند، ‬زیرا‭ ‬می‌داند‭ ‬به‌زودی‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬جنگ‌های‭ ‬انرژی‭ ‬مؤثر‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‮‬‭. ‬

واقعیت‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ائتلاف‭ ‬حامیان‭ ‬وضع‭ ‬سقف‭ ‬قیمت‭ ‬نفت، ‬به‌اندازه‭ ‬کافی‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬قدرتمند‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬بتواند‭ ‬این‭ ‬سیاست‭ ‬را‭ ‬به‌طور‭ ‬کامل‭ ‬عملیاتی‭ ‬کند. ‬این‭ ‬ائتلاف، با وجود ‬تمایل‭ ‬و‭ ‬تلاش‌های‭ ‬گروه‭ ‬هفت ‬از‭ ‬پشتیبانی‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬چین‭ ‬و‭ ‬هند، ‭‬دو‭ ‬مشتری‭ ‬بزرگ‭ ‬نفتی‭ ‬روسیه، ‬برخوردار‭ ‬نیست. ‬اعضای‭ ‬این‭ ‬ائتلاف‭ ‬جزو‭ ‬واردکنندگان‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬تأثیرگذار‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬نفت‭ ‬نبوده‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬عضو‭ ‬آن،‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬آمریکا‭ ‬و‭ ‬بریتانیا، ‬واردات‭ ‬نفت‭ ‬از‭ ‬روسیه‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬همان‭ ‬ابتدا‭ ‬ممنوع‭ ‬اعلام‭ ‬کردند‭. ‬

هم‌راستا‭ ‬کردن‭ ‬سومین‭ ‬کشور‭ ‬بزرگ‭ ‬یعنی‭ ‬ژاپن‭ ‬برای‭ ‬تبعیت‭ ‬از‭ ‬مصوبه‭ ‬اعمال‭ ‬سقف‭ ‬قیمت، ‭‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬وابستگی‭ ‬تمام‌عیار‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬واردات‭ ‬انواع‭ ‬حامل‌های‭ ‬انرژی، ‭‬کاری‭ ‬بسیار‭ ‬دشوار‭ ‬خواهد‭ ‬بود. ‬بنابراین‭ ‬در حالی‌ که‭ ‬شینوچی‭ ‬سوزوکی، ‭‬وزیر‭ ‬دارایی‭ ‬ژاپن، ‭‬از‭ ‬تصمیم‭ ‬جدید‭ ‬گروه‭ ‬هفت‭ ‬استقبال‭ ‬کرد، ‭‬قابل‌پیش‌بینی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬مقام‭ ‬عالی‌رتبه‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬دارایی‭ ‬ژاپن‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬جمعه‭ ‬خاطرنشان‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬نفت‭ ‬روسی‭ ‬وارداتی‭ ‬ژاپن‭ ‬از‭ ‬پروژه‭ ‬ساخالین‭ ‬۲‭ ‬از‭ ‬تبعیت‭ ‬قانون‭ ‬سقف‭ ‬قیمت‭ ‬معاف‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬

سخن پایانی

تا‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬آغاز‭ ‬جنگ‭ ‬اوکراین، ‭‬روسیه‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۴۰‭ ‬درصد‭ ‬گاز‭ ‬وارداتی‭ ‬اروپا‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬داده‭ ‬بود،‭ ‬اما‭ ‬اکنون‭ ‬تنها ‭ ‬۹‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬واردات‭ ‬گاز‭ ‬این‭ ‬منطقه‭ ‬از‭ ‬مبدأ‭ ‬روسیه‭ ‬انجام‭ ‬می‌شود. ‬مسکو‭ ‬اعلام‭ ‬کرده‭ ‬تا‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬تحریم‌ها‭ ‬به‌طور‭ ‬کامل‭ ‬برچیده‭ ‬نشوند، ‬خط‭ ‬لوله‭ ‬گاز‭ ‬طبیعی‭ ‬نورد‭ ‬استریم‭ ‬۱‭ ‬به‭ ‬اروپا‭ ‬را‭ ‬بازگشایی‭ ‬نخواهد‭ ‬کرد. ‬پوتین‭ ‬با‭ ‬تأکید‭ ‬بر‭ ‬اینکه‭ ‬نورد‭ ‬استریم‭ ‬یک‭ ‬به‌دلیل‭ ‬تحریم‌ها‭ ‬قابل‌استفاده‭ ‬نیست،‭ ‬گفت: روسیه‭ ‬آماده‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬پمپاژ‭ ‬گاز‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬خط‭ ‬لوله‭ ‬نورد‭ ‬استریم-۲‭ ‬ را‭ ‬آغاز‭ ‬کند. ‬ما‭ ‬هیچ‌ چیزی‭ ‬را‭ ‬بدون‭ ‬هدف‭ ‬نمی‌سازیم. ‬نورد‭ ‬استریم‭ ‬۲‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬ساخته‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬لزوم، ‭‬مورد استفاده‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‮‬‭. ‬

به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬مقامات‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬چشمان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬روی‭ ‬این‭ ‬خطر‭ ‬بالقوه‭ ‬که‭ ‬کرملین‭ ‬می‌تواند‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬صادرات‭ ‬نفت‭ ‬خود‭ ‬نیز‭ ‬مانند‭ ‬گاز‭ ‬عمل‭ ‬کند،‭ ‬بسته‌اند. ‬استدلال‭ ‬دولت‌مردان‭ ‬واشنگتن‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬روسیه‭ ‬چاره‌ای‭ ‬ندارد‭ ‬جز‭ ‬اینکه‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬نفت‭ ‬خود‭ ‬ادامه‭ ‬دهد، زیرا ‬توقف‭ ‬استخراج‭ ‬و‭ ‬بازگشایی‭ ‬میدان‌های‭ ‬نفتی، ‬برای‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬به‌مراتب‭ ‬پرهزینه‌تر‭ ‬خواهد‭ ‬بود؛ ‭‬اما‭ ‬واقعیت‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬سیاست‭ ‬اعمال‭ ‬محدودیت‭ ‬بر‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬توزیع‭ ‬نفت، ‬در‭ ‬بلندمدت‭ ‬جوابگو‭ ‬نبوده‭ ‬و‭ ‬راه‭ ‬به‌ جایی‭ ‬نمی‌برد‭. ‬

بزرگ‌ترین‭ ‬مانع‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬گروه‭ ‬هفت ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برخلاف‭ ‬پیش‌بینی‌ها‭ ‬روسیه‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬تحرکات، ‭‬نه‌تنها‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬اقدامی‭ ‬تقابلی‭ ‬به‌واسطه‭ ‬کاهش‭ ‬مستقیم‭ ‬و‭ ‬محسوس‭ ‬بودجه‭ ‬خود‭ ‬نزد؛‭ ‬بلکه‭ ‬در‭ ‬کمال‭ ‬شگفتی‭ ‬رسماً‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬قاطعیت‭ ‬هرچه‌تمام‌تر‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭ ‬نفت‭ ‬روسیه‭ ‬در‭ ‬سبد‭ ‬کشورهایی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬سیاست‭ ‬اروپایی‭ ‬سقف‭ ‬قیمتی‭ ‬تبعیت‭ ‬می‌کنند، ‬جایی‭ ‬نخواهد‭ ‬داشت. ‬الکساندر‭ ‬نواک، ‬معاون‭ ‬نخست‌وزیر‭ ‬و‭ ‬نماینده‭ ‬روسیه‭ ‬در‭ ‬اوپک‌پلاس، ‬گفت‬‮: اعتقاد‭ ‬دارم‭ ‬سیاست‭ ‬تعیین‭ ‬سقف‭ ‬قیمتی‭ ‬راه‭ ‬به‌جایی‭ ‬نخواهد‭ ‬برد. ‬این‭ ‬امر‭ ‬مداخله‭ ‬آشکار‭ ‬در‭ ‬مکانیسم‌های‭ ‬بازار‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬مهمی‭ ‬همچون‭ ‬نفت‭ ‬است.‬‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬رابطه،‭ ‬سخنگوی‭ ‬کرملین‭ ‬روز‭ ‬جمعه‭ ‬تأکید‭ ‬کرد‭:‬ شرکت‌هایی‭ ‬که‭ ‬دنباله‌روی‭ ‬این‭ ‬سیاست‭ ‬هستند، ‭‬در‭ ‬فهرست‭ ‬دریافت‌کنندگان‭ ‬نفت‭ ‬روسیه‭ ‬جایی‭ ‬نخواهند‭ ‬داشت‮. ‬

ولادیمیر‭ ‬پوتین،‭ ‬رئیس‌جمهوری‭ ‬روسیه، ‭‬این‭ ‬ایده‭ ‬را‭ ‬احمقانه‭ ‬دانسته‭ ‬و‭ ‬تهدید‭ ‬کرده‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬توافق‭ ‬برای‭ ‬اعمال‭ ‬سقف‭ ‬قیمت،‭ ‬اروپا‭ ‬در‭ ‬زمستان‭ ‬امسال‭ ‬منجمد‭ ‬خواهد‭ ‬شد. ‬او‭ ‬گفته‭ ‬تا‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬منابع‭ ‬ما‭ ‬مربوط‭ ‬می‌شود،‭ ‬تقاضا‭ ‬در‭ ‬بازارهای‭ ‬جهانی‭ ‬آن‌قدر‭ ‬زیاد‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬مشکلی‭ ‬برای‭ ‬فروش‭ ‬آنها‭ ‬نداریم. ‬پوتین‭ ‬گفته‭ ‬مسکو‭ ‬از‭ ‬قراردادهای‭ ‬انرژی‭ ‬کناره‌گیری‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬اعمال‭ ‬سقف‭ ‬قیمتی‭ ‬بر‭ ‬نفت‭ ‬روسیه‭ ‬که‭ ‬توسط‭ ‬گروه‭ ‬هفت‭ ‬پیشنهاد‭ ‬شده‭ ‬بود، ‭‬عرضه‭ ‬را‭ ‬قطع‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬هشدار‭ ‬داد‭ ‬غرب‭ ‬سرانجام ‬ «یخ‭ ‬می‌زند‮»‬. ‬شاید‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬کادری‭ ‬سیمسون، ‭‬کمیسیونر‭ ‬انرژی‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا، ‭‬پس‭ ‬از‭ ‬مذاکرات‭ ‬اضطراری‭ ‬در‭ ‬بروکسل‭ ‬در‭ ‬واکنش‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬گاز‭ ‬و‭ ‬برق‭ ‬گفت‭ ‬‮: هیچ‌چیزی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬پیشنهادها‭ ‬برای‭ ‬محدود‭ ‬کردن‭ ‬درآمد‭ ‬روسیه‭ ‬قطعی‭ ‬نشده‭ ‬و‭ ‬مورد‭ ‬تصمیم‌گیری‭ ‬واقع‭ ‬نشده‭ ‬است.

وی‭ ‬در‭ ‬سخنرانی‭ ‬اخیر‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬مجمع‭ ‬اقتصادی‭ ‬شرق‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ولادی‭ ‬ووستوک‭ ‬روسیه‭ ‬با‭ ‬تأکید‭ ‬بر‭ ‬اینکه‭ ‬روسیه‭ ‬منزوی‭ ‬نخواهد‭ ‬شد، ‭ ‬هشدار‭ ‬داد: تحریم‌های‭ ‬آمریکا‭ ‬بنیان‭ ‬اقتصاد‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬تهدید‭ ‬می‌کند.‮ ‬ ‬او‭ ‬تب‭ ‬تحریم‌ها‭ ‬در‭ ‬غرب‭ ‬را‭ ‬تهدیدی‭ ‬مانند‭ ‬کرونا‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬تأکید‭ ‬کرد: ‬‮‬جهان‭ ‬نباید‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬خواست‭ ‬یک‭ ‬کشور‭ ‬خاص‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برتر‭ ‬از‭ ‬دیگران‭ ‬می‌داند، ‬اداره‭ ‬شود‮.

‬رئیس‌جمهوری‭ ‬روسیه ‬گفت:‭ ‬‮‬تأکید‭ ‬روسیه‭ ‬درباره‭ ‬جهان‭ ‬چندقطبی، به‌گونه‌ای‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬جهان‭ ‬باید‭ ‬بسیار‭ ‬عادلانه‌تر‭ ‬باشد، نه‭ ‬آنکه‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬دستورهای ‭ ‬کشوری‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬کل‭ ‬سیاست‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬حق‭ ‬انحصاری‭ ‬ادعایی‭ ‬خود‭ ‬استوار‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬‮‬‭ ‬

دانشکده‭ ‬مهندسی‭ ‬انرژی‭ ‬دانشگاه‭ ‬صنعتی‭ ‬شریف‭ ‬در‭ ‬گزارش‭ ‬۱۹‭ ‬شهریور‭ ‬۱۴۰۱‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬باره‭ ‬می‌نویسد‭ ‬که‭ ‬‮ «زمستان‭ ‬سرد»‬‭ ‬موضوعی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬اغراق‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬همراه‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬با‭ ‬نوعی‭ ‬پروپاگاندای‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬توسط‭ ‬کشورهای‭ ‬غربی‭ ‬و‭ ‬آماده‌سازی‭ ‬روانی‭ ‬مردم‭ ‬برای‭ ‬قبوض‭ ‬بالاتر‭ ‬انرژی‭ ‬در‭ ‬فصل‭ ‬زمستان‭ ‬روبه‌رو‭ ‬هستیم. ‬این‭ ‬سیاست‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬اینکه‭ ‬بر‭ ‬عملکرد‭ ‬نامناسب‭ ‬غربی‌ها‭ ‬در‭ ‬تأمین‭ ‬انرژی‭ ‬سرپوش‭ ‬می‌گذارد، ‭ ‬از نظر‭ ‬سیاسی‭ ‬نیز‭ ‬نوعی‭ ‬انزجار‭ ‬و‭ ‬نفرت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬افکار‭ ‬عمومی‭ ‬اروپا‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬روسیه‭ ‬ایجاد‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬مقبولیت‭ ‬پوتین‭ ‬را‭ ‬بیش‌ازپیش‭ ‬تحت‌الشعاع‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهد‭. ‬برای‭ ‬ترسیم‭ ‬پروپاگاندای‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬غرب‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬چالش ‬‮ «خداحافظ‭ ‬برق‮»‬ در‭ ‬شبکه‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬مردم‭ ‬با‭ ‬وسیله‌هایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬فصل‭ ‬سرما‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬انرژی‭ ‬برق‭ ‬دارد، ‬از‭ ‬همین‌ الان‭ ‬خداحافظی‭ ‬می‌کنند؛ ‭‬چراکه‭ ‬اروپا‭ ‬امسال‭ ‬با‭ ‬بحران‭ ‬جدی‭ ‬انرژی‭ ‬روبه‌رو‭ ‬است‭. ‬

اظهار‭ ‬اخیر‭ ‬پوتین‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬ضرورت ‬ «عادلانه‌تر‭ ‬شدن‭ ‬جهان‮»‬ ‬دقیقاً‭ ‬همان‭ ‬سرنخی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نخبگان‭ ‬کشورهای‭ ‬غیرهمسو‭ ‬با‭ ‬منافع‭ ‬ایالات‌متحده؛ ‭‬از جمله‭ ‬ایران، ‭‬به‌جای‭ ‬هضم‭ ‬شدن‭ ‬در‭ ‬تبلیغات‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬نظام‭ ‬سلطه‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬بیشتر‭ ‬بپردازند... ‬و‭ ‬البته‭ ‬این‭ ‬ادای‭ ‬تکلیف‭ ‬‮«جهاد‭ ‬تبیین»‬‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬همچنان‭ ‬باقی‭ ‬است‭.

فرشید‭ ‬فرحناکیان

دکترای‭ ‬حقوق‭ ‬نفت‭ ‬و‭ ‬گاز

منبع: روزنامه آفتاب‌یزد

کد خبر 462335

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 0 =