قیمت فراورده های نفتی در بازارهای جهانی روز نوزدهم اسفند ماه

در روز چهارشنبه نوزدهم اسفند ماه امسال (نهم ماه مارس) قیمت بنزین سوپر بدون سرب در بازار ژاپن، بهای نفتا در بازار آمریکا و قیمت نفت سفید و نفت گاز به ترتیب در بازارهای شمال اروپا و مدیترانه بیش ازدیگربازارهای جهان بود.

به گزارش خبرنگار شانا دراین روزبنزین سوپر بدون سرب دربازار ژاپن هرتن متریک 551 دلارو 52 سنت معامله شد، قیمت هرتن متریک این فراورده دربازار آمریکا 543 دلارو 79 سنت، در بازار سنگاپور525 دلار و 80 سنت، در بازار خلیج فارس 496 دلار و 13 سنت، در بازار شمال اروپا 467 دلارو 50 سنت و دربازار مدیترانه 462 دلار و 50 سنت گزارش شد. درروز نوزدهم اسفند ماه امسال بهای هر تن متریک نفتا دربازار آمریکا 533 دلار و 17 سنت، دربازارژاپن 484 دلار و 75 سنت، در بازار سنگاپور 458 دلار و 91 سنت، در بازار مدیترانه 451 دلار و 50 سنت ودر بازار خلیج فارس 444 دلار و 14 سنت بود. دراین روز هر تن متریک نفت سفید در بازار شمال اروپا 544 دلارمعامله شد، بهای این فراورده در بازار ژاپن به 540 دلار، در بازار مدیترانه به 534 دلار، دربازار سنگاپوربه 527 دلار و 36 سنت، دربازارآمریکا به 523 دلارو 32 سنت ودر بازار خلیج فارس به 505 دلار و 92 سنت رسید. در روز نوزدهم اسفند ماه امسال قیمت نفت گازدربازار مدیترانه هرتن متریک 491 دلارو 25 سنت بود، بهای هر تن متریک این فراورده دربازار شمال اروپا به 488 دلار و 63 سنت ودر بازار آمریکا به 482 دلارو 41 سنت رسید، قیمت هر تن متریک این فراورده در بازار ژاپن 471 دلار و 36 سنت، در بازار سنگاپور هر تن متریک 464 دلار و 28 سنت ودربازارخلیج فارس 443 دلار و 80 سنت اعلام شد.
کد خبر 47570

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 2 =