نگاهی کوتاه به مدیریت امور فنی در شرکت پایانه های صادرات مواد نفتی

شرکت پایانه صادرات مواد نفتی با دریافت ،ذخیره سازی و صدور بیش از 90 درصد نفت خام کشور ، عمده ترین فعالیت ها را در مسیر صادرات نفت خام ایران انجام می دهد و گام های موثری برای ارتقا سیستم های ذخیره سازی، صادرات و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری برداشته است. مدیریت امور فنی به عنوان یکی از از بخش های مهم شرکت پایانه های صادرات مواد نفتی در حال حاضر ، اجرای بالغ بر 700 میلیارد ریال پروژه تعریف شده را برای مدت پنج سال در دستور کار خود قرار داده است. این گزارش نتیجه گفت و گوی خبر نگار شانا با مهندس علی ندایی مدیر امور فنی شرکت پایانه های صادرات مواد نفتی است که به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان شانا با فعالیتهای این شرکت انجام گرفته است.

شانا: اداره امور فنی در شرکت پایانه های صادرات مواد نفتی از چه بخش هایی تشکیل شده است؟ مهندس ندایی، مدیریت امور فنی در این شرکت دارای 7 بخش مجزا است که هر کدام عملکردی مستقل دارند ، و ادارات تعمیرات ، شیمیایی ، مخابرات ، طرح و برنامه ریزی ، خدمات مهندسی ، ایمنی ، بهداشت و محیط زیست و خدمات آب و برق زیر مجموعه مدیریت امور فنی را دراین شرکت تشکیل می دهند. شانا: این مدیریت درحال حاضر اجرای چه پروژه هایی را در دست اجرا دارد؟ ندایی: از جمله پروژه های مهم تعریف شده در امور فنی شرکت پایانه های صادرات مواد نفتی می توان به تعمیرات اساسی 7 دستگاه توربین ، تعویض تخته های شکسته راهرو های اسکله شرقی ، خرید دستگاههای آب شیرین کن به روش اسمز معکوس RO به ظرفیت 6 هزار متر مکعب ، بهینه سازی سوخت توربین ها ، زنگ زدائی و رنگ آمیزی مخازن و اسکله ها اشاره کرد که پیگیری و اجرای بخشی از این پرو‍‍ژه ها را خود و بخشی دیگر را مدیریت مهندسی و ساختمان بر عهده دارد. شانا: اداره تعمیرات در این مدیریت چه وظایفی را بر عهده دارد؟ ندایی: اداره تعمیرات یکی از بخش های مدیریت امور فنی به شمار می رود که تعمیرو نگهداری دستگاهها ، ماشین آلات و تجهیزات این شرکت را بر عهده دارد. با توجه به این که هدف اصلی پروژه های تعمیرات در این شرکت، افزایش اقدامات پیشگیرانه است ، باید سیستم را در جهتی هدایت کرد که تعمیرات پیشگیری الویت بیشتری درمقایسه با تعمیرات خرابی داشته باشد، که این امر نیز هزینه کمتری را به همراه خواهد داشت . این نکته را نباید از نظر دور داشت که در صورت نیاز به تعمیرات اساسی مخازن پایانه ها در این شرکت و بر اساس ضوابط ، شرکت پایانه های صادرات مواد نفتی این تعمیرات را در قالب مناقصه به شرکت ها ی پیمانکار خصوصی واگذار می کند که در آن صورت، مدیریت مهندسی و ساختمان مجری این امر خواهد بود . تعمیرات قسمت هائی مانند شیر آلات ، توربین ها ، سیستم میترینگ ، موتورهای برقی کمپرسورها ، بازوهای بارگیری از جمله فعالیت های اداره تعمیرات مدیریت فنی شرکت پایانه های صادرات مواد نفتی است . شانا: ارزش قرار دادهایی که اداره تعمیرات شرکت پایانه های صادرات مواد نفتی در دست اجرا دارد ، چه میزان است؟ ندایی: اداره تعمیرات مدیریت امور فنی این شرکت ، در سال جاری 22 پروژه تعمیراتی را از طریق پیمانکار با هزینه ای معادل 6 میلیارد و 500 میلیون ریال به پایان رسانده و این در حالی است که اجرای 17 پروژه با برآورد حدود 20 میلیارد ریال، در دست اجرای این مدیریت تا سال 84 قرار دارد . شانا: به اداره شیمیایی مدیریت فنی اشاره کردید، این بخش در چه زمینه هایی فعالیت دارد؟ ندایی: اداره شیمیایی یکی دیگر از بخش های مدیریت امور فنی را تشکیل می دهد،‌ ‌با توجه به نقش مهم این شرکت که صادارت نفت خام است این بخش یکی دیگر از قسمت های با اهمیت این مدیریت در شرکت پایانه های صادرات مواد نفتی به شمار می رود . ‌گفتنی است که صادرات نفت خام لزوم آزمایش های مهمی را ضروری می کند که تعیین میزان API نفت ، گوگرد . H2S ، آب ، نمک و رسوبات از این جمله است و به همین منظور، آزمایشگاه شیمیایی خارگ برای کسب گواهینامه آزمایشگاهی ایزو 17025 اقداماتی اساسی را در دست اجرا دارد. شانا: اهمیت گواهینامه ایزو 17025 در آزمایشگاه شرکت پایانه های صادرات مواد نفتی چیست و اخذ این گواهینامه در حال حاضر در چه مرحله ای قرار دارد؟ ندایی: ‌این گواهینامه اهمیت قابل توجهی در بخش آزمایشگاهی دارد و ‌درحال حاضر نیز فعالیت های آموزشی ، مستند سازی ، اخذ دستور العمل های مربوطه به آزمایش ها ، تربیت نیروی متخصص و خرید تجهیزات به منظور کسب گواهینامه ایزو 17025 در این بخش در دست اجرا است . گفتنی است، با اقدامات انجام گرفته و دردست اجرا به نظر می رسد که شرکت پایانه های صادرات مواد نفتی تا پایان سال آینده موفق به دریافت گواهینامه ایزو 17025 شود که با اخذ آن شرکت پایانه های صادرات مواد نفتی نخستین آزمایشگاه نفت در ایران خواهد بود که این گواهینامه را کسب کرده است. توجه به این نکته ضروری است که در صورت اخذ این گواهینامه نتیجه آزمایش ها مواد نفتی در این آزمایشگاه مورد قبول تمام کشورهایی که این پروتکل را پذیرفته اند ، قرار می گیرد . شانا: مدیریت امور فنی شرکت پایانه های صادرات مواد نفتی ، در زمینه ارائه خدمات آب و برق چه پروژه هایی را اجرا می کند؟ ندایی: می توان به خدمات آب و برق در شرکت پایانه های صادرات مواد نفتی به عنوان یکی دیگر از اقدامات، مدیریت امور فنی این شرکت اشاره کرد تا آنجا که عملیات راهبری و تعمیرات 6 توربین و دو دستگاه آب شیرین کن با ظرفیت هر یک 2000 متر مکعب در جزیره خارگ، از جمله فعالیت های خدمات آب و برق مدیریت امور فنی شرکت پایانه های صادرات مواد نفتی است، به عبارت دیگر تامین آب وبرق شرکت پایانه ها، بخش هایی از شرکت های دیگر و ناحیه بومی خارگ بعهده این بخش است. شانا: در تقسیم بندی خود از مدیریت امور فنی این شرکت ، به اداره ایمنی ، بهداشت و محیط زیست اشاره کردید ، چه فعالیت هایی در این بخش انجام می گیرد؟ ندایی: توجه به این نکته ضروری است که فعالیت بدون حادثه ، رعایت اصول بهداشت شغلی کارکنان و حفظ محیط زیست از مهم ترین اهداف این بخش به شمار می رود، با توجه به اهمیت مسائل مربوط به آلودگی در دریا و دشواری محصور کردن این آلودگی ها در مقایسه با خشکی می توان گفت، این مهم ضرورت توجه به جمع آوری آلودگی های نفتی در دریا را بیش از گذشته به همراه دارد . شرکت پایانه های صادرات مواد نفتی هم اکنون اقداماتی را برای خرید « بوم ، اسکیمر » برای جمع آوری لکه های نفتی دریا را در دست اجرا دارد . شانا: بخش مهندسی مدیریت فنی و ‌اداره طرح و برنامه ریزی تعمیرات شرکت پایانه های صادرات مواد نفتی چه عملکردی داشته است؟ ندایی: بخش مهندسی از مهمترین ادارات مدیریت امور فنی شرکت پایانه های صادرات مواد نفتی است که ارائه خدمات به بخش های مختلف مدیریت امور فنی همچنین بررسی نیازهای مجموعه امور فنی از اساسی ترین وظایف اداره خدمات مهندسی است. شناخت و پیگیری فناوری های نوین و تجهیزات جدید برای بروز نگه داشتن نیروهای متخصص همچنین اتخاذ روش های عیب یابی، در صورتی که مشکلات تعمیرات دستگاه ها خارج از توان کارکنان تعمیرات باشد نیز از دیگر اقدامات این بخش است همچنین پیگیری سفارش های مربوط به پروژه های سرمایه ای شرکت پایانه های صادرات مواد نفتی نیز از جمله اقدامات اداره مهندسی مدیریت امور فنی این شرکت است. ‌اداره طرح و برنامه ریزی تعمیرات نیز از دیگر بخش های این مدیریت است و این اداره برنامه ریزی های مهمی را در زمینه تعمیرات از نوع پیشگیری ، خرابی اساسی ، اصلاحیه ها ، پیگیری سفارش قطعات ،‌ارجاع کار به پیمانکار بخش خصوصی را در دست اجرا دارد. شانا: با توجه به سیاست های اخیر کشورمبنی بر واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی به منظور کاهش تصدی گری، مدیریت امور فنی شرکت پایانه های صادرات مواد نفتی چه اقداماتی در این زمینه انجام داده است؟ ندایی: برای دستیابی به این مهم این مدیریت فعالیت های خود را در پایانه نفتی نکا از جمله تعمیر و نگهداری دستگاهها و ماشین آلات ، بازوهای بارگیری ، مخازن ، لوله ها ، کارخانه تصفیه پساب ، دیگ های بخار همچنین مجموعه فعالیت های امور فنی در عسلویه به بخش خصوصی واگذار شده است. شانا: فعالیت های دیگر این مدیریت چه بخش هایی را شامل می شود؟ ندایی: نظارت بر تعمیرات اساسی توربین ها و مولدهای برق کارخانه های آب و برق خارگ نیز بر عهده مدیریت امور فنی است و در حال حاضر تعمیر دو توربین این کارخانه به پایان رسیده و تعمیر سومین توربین آن در دست اجرا است ، از سوی دیگر نیز پیگیری احداث نیروگاه بزرگ خارگ که دیگر فعالیت های مدیریت امور فنی شرکت پایانه های صادرات مواد نفتی را تشکیل می دهد، نباید از نظر دور داشت. همچنین پیگیری راه اندازی پروژه تصفیه خانه آب سردشت به منظور تامین آب خارگ نیز از جمله فعالیت های مهم این مدیریت است که در حال حاضر مراحل راه اندازی آزمایشی این سیستم پایان یافته و تحویل داده شده است ، و در نهایت پروژه آب شیرین کن خارگ به روش اسمز معکوس برای تصفیه 6 هزار متر مکعب آب نیز از پروژه های مهم در این زمینه است که در حال حاضر مراحل اجرایی پروژه در دست انجام است. و در پایان می توان گفت،‍ با توجه به پراکندگی مناطق عملیاتی شرکت پایانه های صادرات مواد نفتی در استان های مختلف کشور و ضرورت ارتباط این مراکز با یکدیگر از طریق سیستم ارتباطی مطمئن و سریع اداره مخابرات شرکت پایانه ها ا این نوع ارتباطات را برقرار کرده و تا کنون نیز مدیریت امور فنی این شرکت گام های موثری در این زمینه برداشته است.
کد خبر 53182

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 8 =