۷ خرداد ۱۳۸۴ - ۰۹:۴۲
  • کد خبر: 53962
تحولات بازار نفت خام

بازارنفت خام همچنان تحت تأثیر روند صعودی ذخیره سازی های تجاری نفت خام قرار دارد. از سوی دیگر، تولید بالای برخی ازکشورهای عضواوپک که درافزایش میزان ذخیره سازی های نفت خام نقش دارد، همچنان ادامه یافته است. کاهش قیمت های نفت خام، درهفته منتهی به نوزدهم ماه مه، سبب شد که قیمت نفت خام شاخص بازار آمریکا؛ وست تگزاس اینترمدیت، به زیر50 دلارهربشکه کاهش یابد و با 81/2 دلارکاهش به 01/28 دلار هربشکه برسد. متوسط قیمت سبد نفت خام اوپک نیز باکاهش 07/2 دلار هر بشکه به 27/45 دلارهربشکه کاهش یافت.

درهفته گذشته آمارمنتشر شده دولت آمریکا نشان دادکه میزان ذخیره سازی های تجاری نفت خام این کشور30/4 میلیون بشکه درهفته منتهی به سیزدهم ماه مه افزایش یافته و به 334 میلیون بشکه رسیده است که 24 میلیون بشکه بیشتراز هفته مشابه در سال قبل است. آمار مربوط به ذخیره سازی های تجاری بنزین نیز نشان می داد که میزان این ذخیره سازی ها با افزایش 1/1 میلیون بشکه ای به 8/214 میلیون بشکه رسیده که 7/11 میلیون بشکه بالاتر ازهفته مشابه درسال قبل است. به این ترتیب، بازار شاهد بود که ذخیره سازی های تجاری نفت خام آمریکا درسیزده هفته از چهارده هفته گذشته، روند صعودی داشته وبه میزان بی سابقه ای درشش سال گذشته رسیده است، به گونه ای که از ژوییه 1999 به بعد، ذخیره سازی های تجاری نفت خام درآمریکا به این میزان نرسیده است. انتشار این ارقام، نگرانی بازار را درباره احتمال کمبود عرضه درشش ماه دوم سال 2005، برطرف ساخت. ازسوی دیگر، اظهارات مقامات نفتی عربستان سعودی نیز تأثیراین وضع را شدت بخشید. از جمله ((علی النعیمی)) که برای ملاقات با وزیر انرژی آمریکا، ((ساموئل بودمن)) درآمریکا به سرمی برد، اعلام کرد: ما می دانیم که اگر قیمت های نفت خیلی افزایش یابند، براقتصاد جهانی تأثیر منفی برجای می گذارند و اگر رشد اقتصاد جهانی کند شود، تولیدکنندگان نفت نیز آسیب می بینند. ((علی النعیمی)) در ادامه افزود که درباره افزایش ذخیره سازی های نفتی در آمریکا نگران نیست. او تأکید کرد که اوپک هیچ گونه برنامه ای برای کاهش تولید ندارد و براساس یک تصمیم همگانی، اجازه افزایش به ذخیره سازی های نفتی داده شده است. ((نعیمی)) افزود که درحال حاضر عربستان سعودی تولید خود را به 5/9 میلیون بشکه در روز رسانده است وهیچ تردیدی وجود ندارد که تولید نفت خام در سه ماه چهارم سال افزایش یابد. وزیر انرژی آمریکا نیز پس از این ملاقات اعلام کردکه قیمت 20 تا40 دلار هربشکه قیمت مطلوبی است. دراین میان، وزیر نفت کویت که ریاست اجلاس اوپک ومسئولیت های دبیرکل اوپک را برعهده دارد، اعلام کردکه قیمت مطلوب برای سبد اوپک 40 دلارهربشکه است که تقریباً 6 دلار هربشکه کمتر ازمیزان کنونی قیمت ها است. او بر این نکته تأکید کرد که درحال حاضر، موضوع سهمیه بندی به مسئله بی ربطی تبدیل شده وتولید اوپک درحال حاضر به 5/30 میلیون بشکه در روز رسیده است که برای افزایش میزان ذخیره سازی ها مناسب است ومی تواند قیمت ها را به حدود 40 تا45 دلارپایین بیاورد. ((شکیب خلیل))، وزیر نفت الجزایر، نیز درهمین باره اظهار داشت که قیمت ها درسطح خوبی قرار دارند. او گفت که احساس نگرانی نمی کند ودراجلاس آتی اوپک که در پانزدهم ژوئن 2005 برگزار خواهد شد، اوپک درمورد کاهش تولید بحثی نخواهد داشت. به هرحال، کاهش قیمت ها وافزایش میزان ذخیره سازی های تجاری نفت سبب نگرانی برخی دیگر ازمقامات نفتی کشورهای عضو اوپک شد. آقای ((رافائل رامیرز))، وزیرانرژی ونزوئلا، اعلام کرد: عرضه نفت دربازار به اندازه کافی وجود دارد واوپک ممکن است دراجلاس آتی خود، درباره موضوع کاهش تولید بحث کند وحتی در اجلاس پیشین خود گفته بودیم که باید مراقب تولید خود باشیم. وزیر نفت قطر نیز اعلام کردکه اوپک باید مراقب ذخیره سازی های نفتی وافزایش آنها باشد. درهفته مورد بررسی، انتشار گزارش دبیر خانه اوپک درباره اوضاع بازار نفت نیز به روند نزولی قیمت ها کمک کرد. دراین گزارش میزان تقاضای جهانی نفت خام بازنگری نزولی ومقدار آن با کاهش 80 هزاربشکه در روز به94/83 میلیون بشکه درروز برای سال 2005 برآورد شده بود. علاوه بر آن، دراین گزارش آمده بود که تولید اوپک در آوریل 2005 به 953/29 میلیون بشکه در روز رسیده است که 276 هزار بشکه در روز بیشتر از مارس 2005 است وعربستان سعودی نیز تولید خود رابا افزایش 157 بشکه درروز به 47/9 میلیون بشکه درروز رسانده است. به این ترتیب، تولید اوپک درماه آوریل هزار2 میلیون بشکه درروز بیشتر از تقاضا برای نفت اوپک در سه ماه دوم است ودرصورت استمرار این تولید، میزان تولید اوپک درسه ماه سوم به یک میلیون بشکه بیشتراز تقاضا برای نفت اوپک خواهد رسید. گزارش یاد شده براین نکته تأکید داشت که تا پایان سال جاری میلادی، ظرفیت تولید اوپک افزایش خواهد یافت وظرفیت مازاد این سازمان به 10 درصد از میزان تولید خواهد رسید وبنابراین می تواند هرگونه وقفه درزنجیره عرضه را پاسخ بگوید. روند نزولی قیمت ها چنان توجه بازار و محافل نفتی را به خود جلب کرد که وزیر نفت کویت (رئیس اجلاس اوپک) اعلام کرد: اگر ذخیره سازی های تجاری نفت به بیش از متوسط پنج سال گذشته افزایش یابد، ممکن است اوپک به کاهش تولید خود اقدام کند. البته این اظهارات با توجه به این که مشروط به افزایش میزان ذخیره سازی ها شده بود، نتوانست تأثیر جدی بر بازاربگذارد. در هفته گذشته روند صعودی ارزش دلار در مقابل سایر ارزهای معتبر نیز همچنان ادامه داشت و بورس بازان بیشتری را تشویق کرد تا بازار بورس نفتی را ترک گویند و به بازارهای بورس ارز روآورند. بر این اساس، در بازار بورس نایمکس، بورس بازان در هفته منتهی به هفدهم مه 2005 خالص وضعیت خرید خود را که در هفته قبل از آن نیز دچار کاهش شده بود و به 85 برگه (هر برگه معادل هزار بشکه نفت) رسیده بود، دوباره کاهش دادند و به 2308- برگه رساندند که ازآغاز سال جاری تاکنون بی سابقه بوده و مفهومش این است که تعداد قراردادهای فروش بورس بازان از تعداد قراردادهای خرید آنها پیشی گرفته است. اقدام به فروش بورس بازان نیز بازار را تحت تأثیر قرار داد و روند نزولی قیمت ها را سرعت بخشید. علاوه بر این، سایر تحولات بازار ارز نیز تأثیر منفی خود را بر قیمت های نفت خام آشکار ساخت. در هفته گذشته، این احتمال مطرح شد که ممکن است چین ارزش پول ملی خود (یوان) را در مقابل دلار کاهش دهد. بنابراین، بازار گمان کرد که در صورت عملی شدن چنین موضوعی، قیمت های نفت خام که براساس دلار محاسبه می شود، برای چینی ها گران تر و سبب خواهد شد که واردات نفت خام چین کاهش یابد. این تحلیل بر قیمت های نفت خام تأثیر منفی به جای گذاشت وسبب ضعف بیشتر قیمت ها شد. در هفته مورد بررسی، بازار نفت به لحاظ روانی چنان تحت تأثیر ذخیره سازی های بالای نفت و مازاد عرضه در بازار قرار گرفته بود که انتشار خبر اعتصاب کارکنان نفتی پنج پالایشگاه شرکت توتال در کشور فرانسه که ظرفیت آنها به 900 هزار بشکه در روز می رسید نیز، نتوانست قیمت ها را افزایش دهد. این اعتصاب که به دلیل اعتراض به لغو تعطیلات عمومی انجام شد، دو روز ادامه یافت. به هر حال، به نظر می رسد قیمت های نفت خام قربانی هدف های سیاسی برخی از کشورهای تولیدکننده نفت که در صدد بهبود روابط خود با کشورهای صنعتی مصرف کننده نفت هستند، شده است. برخی از تحلیل گران معتقدند که عربستان سعودی قصد دارد با عرضه نفت بیش از نیاز بازار، ترتیبی بدهد که قیمت های نفت خام کاهش یابند و برخی دیگر از کشورهای تولیدکننده نفت نیز به این هدف کمک می کنند. به این ترتیب، عربستان می کوشد که تیرگی روابط خود را باآمریکا، بهبود بخشد، دیگر کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت خام نیز خواه نا خواه، هزینه های بهبود روابط سیاسی عربستان با مصرف کنندگان بزرگ را پرداخت می کنند.×××
کد خبر 53962

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 5 =