۲۸ خرداد ۱۳۸۴ - ۱۱:۲۳
  • کد خبر: 55661
چشم انداز آینده صنعت گاز دراستان کرمانشاه

وجود حدود 28 تریلیون مترمکعب گاز طبیعی درایران که 15 درصد ازکل ذخائر گازی جهان را دربرمی گیرد، برنامه ریزان صنعت گاز کشورمان را برآن داشته است تا از این موهبت خدادای به نحوی شایسته و مطلوب بهره گیرند. نمود این تلاش، گامهای بلندی است که در یک دهه گذشته، بویژه در میدان گازی پارس جنوبی برداشته شده است، تاجایی که هم اکنون 5 فاز از 25 فاز تعریف شده از این میدان گازی(برخی مسئولان تا 28 فاز هم عنوان کرده اند) به بار نشسته است و بخش مهمی ازتولیدات پالایشی آن که روزانه افزون بر 375 میلیون مترمکعب است، از طریق بیش از 20 هزارکیلومتر خطوط لوله انتقال فشار قوی، دراختیار مصرف کنندگان بخشهای مختلف خانگی، تجاری و صنعتی قرار می گیرد. هم اکنون افزون بر 46 میلیون نفر از جمعیت کشور از مزایای استفاده از گازطبیعی به عنوان سوختی پاک بهره مند هستند و با سیمایی که گستره پوشش شبکه دربرنامه چهارم توسعه ترسیم و تدوین شده است، سهم مصرف گاز درسبد مصرف انرژی هیدروکربوری کشور درپایان برنامه، به حدود 70 درصد خواهد رسید. در همین مدت، 2 میلیون و 300 هزارخانوار دیگربه جمعیت کنونی بهره مند از گاز طبیعی اضافه خواهد شد تا جایی که تعداد بهره مندان از گاز تا پایان سال 1388 که پایان برنامه چهارم توسعه خواهد بود، به بیش از 50 میلیون نفر خواهد رسید. توجه به این روند رو به رشد در توسعه استفاده ازگازبه عنوان سوختی جایگزین و پاک درشهرها و روستاهای کشور، فعالیت شرکتهای گازاستانی درکنارفعالیت دیگربخشهای مجموعه شرکت ملی گاز ایران(پالایشگاهها ومناطق عملیات انتقال گاز) برای تامین گاز مصرفی هموطنان درجای جای این مرز وبوم،،نکته قابل توجهی است که نباید ازیاد برد. دربدنه شرکت ملی گاز ایران 25 شرکت گاز استانی تلاش می کنند تا گاز را پس ازطی چرخه ای که خود نیز قابل بحث است، ازطریق پالایشگاهها و مناطق عملیات تحویل گرفته و آن را با شبکه ها و انشعابهای لازم به واحد های مسکونی، تجاری و صنعتی برسانند. شرکت گازاستان کرمانشاه ازجمله شرکتهایی است که پیرو همین برنامه ریزی تلاش می کند گاز مورد نیازساکنان مستقردرشهرها و روستاهای تحت پوشش دراین استان را فراهم کند. برای آشنایی با فعالیتهای این شرکت ،خبرنگاراعزامی شانا به کرمانشاه، با مهندس علی نیکدست مدیرعامل شرکت گازاین استان، به گفتگونشسته است که ماحصل آن ازنظر گرامی تان می گذرد.

شانا، فعالیت گازرسانی در استان کرمانشاه ازچه زمانی آغاز شده است؟ مهندس نیکدست: عملیات گازرسانی در استان کرمانشاه ازسال 1371 شروع شده است. این منطقه تا قبل از تشکیل شرکت مستقل به عنوان یکی ازنواحی تحت پوشش منطقه 7 عملیاتی سابق به مرکزیت همدان اداره می شد. ازسال 78 با اختیاراتی که وزارت نفت مبنی برمستقل عمل کردن شرکتهای گاز استانی به این شرکتها داد، شرکت گاز استان کرمانشاه نیزمستقل شد وبا تشکیل هیات مدیره درآن، روند گازرسانی دراستان متحول شد و شتاب ویژه ای به خود گرفت. شانا: درمورد وضع استان بگویید. مهندس نیک دست: استان کرمانشاه دارای 14 فرمانداری است وبه عبارتی 14 شهرستان و 25 شهر دارد که تاکنون 6 شهراز این 25 شهرگازرسانی شده اند که 4 شهرکنگاور، هرسین، صحنه و سنقر، به عنوان شهرهای سبز معرفی شده اند و شهر بیستون نیزتا نیمه نخست امسال به جمع آنها اضافه خواهد شد. شانا: استان کرمانشاه چقدرجمعیت دارد؟ مهندس نیک دست: جمعیت استان کرمانشاه، حدود 2 میلیون نفر است که 900 هزارنفر آن درمرکز استان(کرمانشاه) ساکن هستند واین یک ضریب نامتناسب درتوزیع جمعیت این استان به شمار می رود. شانا:وضع کنونی گازرسانی دراستان چگونه است؟ مهندس نیک دست : هم اکنون بیش از 90 درصد شهر کرمانشاه گازرسانی شده است و 10 درصد باقیمانده جزومناطقی هستند که بواسطه بافتهای فرسوده و وجود فاضلابهای سنتی، گازرسانی به آنها باید با ظرافت و هنر خاصی انجام گیرد. شانا: تا کنون گازمورد نیاز چه درصدی ازجمعتیت استان، تامین شده است؟ مهندس نیک دست: با توجه به تحت پوشش قرارداشتن درصد بالایی ازجمعیت شهرکرمانشاه وبا توجه به شهرهای سبز مورد اشاره، می توان گفت که افزون بر 50 درصد استان کرمانشاه گازرسانی شده است. شانا: گازرسانی به دیگرشهرهای استان چه وضعی دارد؟ مهندس نیک دست: امسال بنا داریم که 6 شهر دیگر استان را تحت پوشش قراردهیم که عبارتند از: اسلام آباد(دومین شهر پرجمعیت استان کرمانشاه)، روانسر ، جوانرود، پاوه، ثلاث بابا جانی و میاندوآب(منطقه اورامانات) که عملیات گازرسانی به آنها، به سرعت درحال اجراست. شانا: گازرسانی به روستاهای استان چه وضعی دارد؟ مهندس نیک دست:هم اکنون 14 روستای استان ازگازطبیعی برخوردار هستند و عملیات گازرسانی به 25 روستای دیگر نیز دردست اجراست که امیدواریم تا نیمه نخست امسال آماده بهره برداری شوند و درصورت تامین اعتبار،عملیات اجرایی برای گازرسانی به 62 روستا نیزآغاز خواهد شد. شانا، دراستان کرمانشاه چند روستا وجود دارد؟ مهندس نیک دست:درکل استان، افزون بر 2 هزار و 300 روستا وجود دارد که با مطالعات به عمل آمده دراین مورد، تنها امکان گازرسانی به یکهزارویکصد روستا فراهم است. شانا: دلیل کندی گازرسانی دراستان را چگونه توجیه می کنید؟ مهندس نیک دست: این استان درسالهای دفاع مقدس، 8 سال درگیرجنگ با متجاوزان بعثی بود وسالهای پس ازجنگ نیزمشکلات خاص خودش را داشت. ازاین رو،فعالیتهای گازرسانی درآن درمقایسه با دیگر شرکتهای گازاستانی، با کمی تاخیر شروع شد. ازطرف دیگر، کمبود نیروی انسانی متخصص، به عنوان یکی دیگر ازمشکلات ، مطرح است .به این معنا که موجب شده است بیشترسمتهای کلیدی ومهم دراین شرکت خالی باشد. مردم انتظاراتی بیش ازحد توان، ازما دارند و برای پاسخگویی به خواستهای آنها، هم به منابع مالی نیاز داریم و هم به امکانات فنی اجرایی. شانا: هم اکنون چند مشترک درکل استان جذب شده اند و چقدر شبکه اجرا شده است؟ مهندس نیک دست:درحال حاضر 162 هزارمشترک درکل استان داریم و 2100 کیلومترشبکه درقطرهای مختلف اجرا شده است. درسال گذشته 30 هزارمشترک جدید به مجموعه ما اضافه شد و حدود 324 کیلومترشبکه گازشهری اجرا شد و برای امسال درنظر است که 30 هزارمشترک جدید پذیرفته شوند. این وضع درمورد نصب انشعاب به این ترتیب است که ازآغاز فعالیت گازرسانی دراستان کرمانشاه، نزدیک به یکصد و 5 هزارانشعاب گاز درسراسر استان نصب شده است وامسال نیز برای نصب 21 هزار و 500 انشعاب جدید که 18 هزارمورد آن مربوط به شهرهای استان است ،برنامه ریزی شده است و تاکنون 196 هزار واحد مسکونی نیز زیرپوشش قرارگرفته اند. شانا: چه طرحهایی درمورد تقویت شبکه گازرسانی استان کرمانشاه دردست اجرا دارید؟ مهندس نیک دست: هم اکنون چهار خط انتقال گاز در این استان دردست اجراست که با عملیاتی شدن آنها گازرسانی به نقاط بیشتری ازاستان کرمانشاه عملی خواهد شد. خط انتقال اسلام آباد به کرمانشاه، کامیاران - روانسر - جوانرود-پاوه (اورامانات)، ماهی دشت - روانسر و جوانرود _ ثلاث، خطوط انتقالی هستند که دراین استان دردست اجرا هستند که هریک ازآنها در مراحل مختلفی از اجرای کارقراردارند. شانا: برای تکمیل این خطوط چقدر هزینه خواهد شد؟ مهندس نیک دست:برآورد اولیه برای اجرای این خطوط انتقال تا مرحله تکمیل که سال آینده خواهد بود، 424 میلیارد ریال است وتاکنون بیش از 231 میلیارد و596 ریال برای آنها هزینه شده است. شانا:نیازبودجه ای شما برای تحقق این اهداف تعریف شده امسال به چه میزان است؟ مهندس نیک دست: برای اجرای فعالیتهای گازرسانی دراستان کرمانشاه، نیاز به 520 میلیاردریال است .اگرچه تاکنون مبلغ آن ازطرف مجمع عمومی شرکت ملی گازایران به ما ابلاغ نشده است.با این بودجه پیشنهادی قادر خواهیم بود تا طرحهای خود را اجرا کنیم. درسال پیش حدود 300 میلیارد ریال صرف هزینه های گازرسانی شد که 6 میلیارد و 700 میلیون ریال آن ازمحل دریافت گاز بها بود. شانا: گازرسانی به صنایع استان درچه وضعی است؟ مهندس نیک دست: صنایع استان، بیشترین مصرف کننده گازبه شمار می آیند ،به طوری که 64 درصد گازاستان دراین بخشها مصرف می شود. در سال پیش، یک میلیارد و323 میلیون مترمکعب گاز دراین بخش مصرف شد وامسال نیز با توجه به توسعه ای که دربخش شبکه و انشعاب خواهیم داشت، این روند از رشدی معادل 15 درصد برخوردارخواهد بود. نیروگاهها، صنایع غرب، ال ای بی. بیستون، پالایشگاه کرمانشاه، چینی کرد و یک سری صنایع دیگر درمجموع، مصرف کننده 64 درصد گاز استان هستند. درسال پیش، 27 واحد صنعتی ازگازطبیعی بهره مند شدند که با گازرسانی به آنها حدود 70 هزارمترمکعب گازجایگزین فرآورده های نفتی شد. شانا: برای این بخش (صنایع) چه برنامه ای دارید؟ مهندس نیک دست: دربخش صنایع امسال باید حدود 60 هزار مترمکعب گازطبیعی جایگزین فرآورده های نفتی شود که هم اکنون کارهای مطالعاتی آن انجام شده که بعضا ایستگاههای آن نیز خریداری شده است و اگرمشکل خاصی ازنظرنقدینگی نداشته باشیم، پیش بینی می شودکه بتوان40 هزارمترمکعب گازرا بیش از ظرفیت تدوین شده، جایگزین فرآورده های نفتی کرد. شانا:استقبال بخش خصوصی دراستان کرمانشاه را از همکاری با شرکت گاز استان چگونه ارزیابی می کنید؟ مهندس نیک دست: استان کرمانشاه بنا به نظرهیات دولت یکی از 8 استان توسعه نیافته کشور به حساب می آید، به همین دلیل،دولت با دراختیار قرار دادن تسهیلات ویژه ای مانند اختصاص وامهای بلندمدت با بهره کم و امکاناتی ازقبیل زمین و تجهیزات،به این بخش، جاذبه هایی را برای سرمایه گذاری هرچه بیشتر این بخش دراستان کرمانشاه بوجود آورده است. شانا: مثال بزنید. مهندس نیک دست: هم اکنون پتروشیمی دیگری غیر ازآنچه که درحال حاضر فعالیت می کند، درحال ساخت است و مقدماتی هم برای احداث واحد سوم آماده شده است.همچنین درکنار کارخانه سیمان غرب، دوکارخانه دیگر درحال احداث است و با راه اندازی کارخانه چینی بیستون و فعالیت کارخانه چینی کرد شاهد توسعه کارخانه ها و صنایع دراین استان هستیم و این موجب خواهد شد موقعیت اقتصادی استان کرمانشاه تحت تاثیر قرارگیرد. شانا: نیروگاههاچطور؟ مهندس نیک دست: بزرگترین مصرف کننده گازدراستان کرمانشاه، نیروگاه بیستون است که روزانه دومیلیون مترمکعب گازمصرفی را به خود اختصاص داده است.درسال پیش، یک میلیارد و 23 میلیون متر مکعب گازطبیعی به مشترکان بخشهای مختلف مصرف کننده، تحویل داده شد که 40 درصد آن مربوط به بخش نیروگاهی است .ازاین رو درفصل زمستان، به دلیل نبود توازن میان تولید و مصرف در تامین سوخت نیروگاهها با مشکل روبرو هستیم.
کد خبر 55661

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =