شانا _ گروه عکس: شناور پالایشی (FPSO) کوروش که از 29 اسفند سال 95 راه‎اندازی شد، همچنان در لایه نفتی پارس جنوبی مستقر و در حال فعالیت است؛ شناوری که سیستم‎های دریافت، فرآورش، نمک‎زدایی و مخازن نگهداری نفت، همچنین تاسیسات جانبی مورد نیاز آن شامل سیستم تولید برق، سیستم فرآورش آب همراه نفت، سیستم فرآورش آب تزریقی، پمپ های تزریق آب، سیستم های صادرات نفت دارد.

فعالیت شناور پالایشی کوروش در لایه نفتی پارس جنوبی 27

فعالیت شناور پالایشی کوروش در لایه نفتی پارس جنوبی 41

فعالیت شناور پالایشی کوروش در لایه نفتی پارس جنوبی 37

فعالیت شناور پالایشی کوروش در لایه نفتی پارس جنوبی 24

فعالیت شناور پالایشی کوروش در لایه نفتی پارس جنوبی 39

فعالیت شناور پالایشی کوروش در لایه نفتی پارس جنوبی 34

فعالیت شناور پالایشی کوروش در لایه نفتی پارس جنوبی 8

فعالیت شناور پالایشی کوروش در لایه نفتی پارس جنوبی 7

فعالیت شناور پالایشی کوروش در لایه نفتی پارس جنوبی 13
فعالیت شناور پالایشی کوروش در لایه نفتی پارس جنوبی 9

فعالیت شناور پالایشی کوروش در لایه نفتی پارس جنوبی 15
فعالیت شناور پالایشی کوروش در لایه نفتی پارس جنوبی 14

فعالیت شناور پالایشی کوروش در لایه نفتی پارس جنوبی 40

فعالیت شناور پالایشی کوروش در لایه نفتی پارس جنوبی 38
فعالیت شناور پالایشی کوروش در لایه نفتی پارس جنوبی 33
فعالیت شناور پالایشی کوروش در لایه نفتی پارس جنوبی 32

فعالیت شناور پالایشی کوروش در لایه نفتی پارس جنوبی 16
فعالیت شناور پالایشی کوروش در لایه نفتی پارس جنوبی 10

فعالیت شناور پالایشی کوروش در لایه نفتی پارس جنوبی 11

فعالیت شناور پالایشی کوروش در لایه نفتی پارس جنوبی 5
فعالیت شناور پالایشی کوروش در لایه نفتی پارس جنوبی 4

فعالیت شناور پالایشی کوروش در لایه نفتی پارس جنوبی 6

فعالیت شناور پالایشی کوروش در لایه نفتی پارس جنوبی 2

فعالیت شناور پالایشی کوروش در لایه نفتی پارس جنوبی 22
فعالیت شناور پالایشی کوروش در لایه نفتی پارس جنوبی 20
فعالیت شناور پالایشی کوروش در لایه نفتی پارس جنوبی 19
فعالیت شناور پالایشی کوروش در لایه نفتی پارس جنوبی 18

فعالیت شناور پالایشی کوروش در لایه نفتی پارس جنوبی 17

فعالیت شناور پالایشی کوروش در لایه نفتی پارس جنوبی 25
فعالیت شناور پالایشی کوروش در لایه نفتی پارس جنوبی 23

فعالیت شناور پالایشی کوروش در لایه نفتی پارس جنوبی 36

فعالیت شناور پالایشی کوروش در لایه نفتی پارس جنوبی 3

  

فعالیت شناور پالایشی کوروش در لایه نفتی پارس جنوبی 28

فعالیت شناور پالایشی کوروش در لایه نفتی پارس جنوبی 29

فعالیت شناور پالایشی کوروش در لایه نفتی پارس جنوبی 31
فعالیت شناور پالایشی کوروش در لایه نفتی پارس جنوبی 30

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 8 =