معرفی‌شدگان خبرگان پیشنهادی گروه شغلی مدیریت سرمایه انسانی، بررسی و ارزیابی شدند

ارزیابی ۸۵ نفر از معرفی‌شدگان گروه شغلی مدیریت منابع انسانی برای بررسی در نشست هیئت عالی فنی تخصصی مربوط به آن در مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت انجام شد.

به گزارش شانا به نقل از مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت، این بررسی‌ها و ارزیابی‌ها در قالب مصاحبه و آزمون فنی - تخصصی روز پنجشنبه (۲۷ مهرماه) با حضور ۸۵ نفر از متخصصان گروه شغلی مدیریت منابع انسانی در مرکز انجام شد.

در مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت سه فرآیند اصلی و تخصصی در قالب سه معاونت سنجش و ارزیابی، توسعه و تعالی و ساماندهی و پایش انجام می‌شود که با بررسی‌های تخصصی انجام‌شده، همچنین ابلاغیه وزیر نفت و مصوبه شورای سیاست‌گذاری توسعه مدیریت صنعت نفت در ارتباط با تعیین خبرگان فنی - تخصصی، فرآیند سنجش و ارزیابی ۲۱ گروه شغلی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فرآیند این سنجش و ارزیابی بر مبنای استعداد مدیریتی افراد بر اساس الگوهای شایستگی مدیریتی حرفه‌های هدف از طریق شیوه‌ها و ابزارهای مناسب بررسی می‌شود سپس شرح وضعیت مستندی از نتایج ارزیابی شایستگی‌ها و وضع موجود افراد، ابعاد قابل بهبود دانشی و مهارتی آنان، برای آمادگی پذیرش سمت‌های مدیریتی یا ارتقا به سطوح بالاتر به‌عنوان نیم‌رخ شایستگی تهیه می‌شود که نیم‌رخ شایستگی افراد، مبنای تهیه گزارش‌های مدیریتی، ارائه بازخورد فردی، تصمیم‌گیری جهت انتصاب، همچنین تدوین برنامه توسعه فردی قرار می‌گیرد.

مراحل این سنجش و ارزیابی شامل طراحی روش‌ها و تهیه ابزارهای ارزیابی به‌روز و کارآمد بر اساس الگوی شایستگی حرفه هدف، برنامه‌ریزی و اجرای ارزیابی، جمع‌بندی، یکپارچه‌سازی نتایج و تدوین نیمرخ شایستگی، تدوین گزارش مدیریتی و ارائه بازخورد فردی است.

شایان ذکر است در هر گروه شغلی جامعه هدف جمعی از متخصصان داخلی از صنعت نفت، بازنشسته و متخصصانی خارج از صنعت هستند. مدیرانی که از این فرآیند با موفقیت عبور می‌کنند و گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای دریافت می کنند.

این گواهینامه سندی است که پس از کسب حد نصاب امتیاز لازم در فرآیندهای ارزیابی و توسعه بر اساس شایستگی‌ها و سطوح مدیریتی حرفه‌های هدف، توسط مرکز به افراد واجد شرایط اعطا می‌شود.

در مراحل بعدی مدیران و صاحبان گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای سازماندهی و پایش می‌شوند و از آنجایی که بهره‌مندی از اندوخته‌های ارزشمند، تجارب و یافته‌های این مدیران حائز اهمیت است این افراد عضو خانه مدیران صنعت نفت می‌شوند.

در پایان، اسامی مورد تأیید در هیئت عالی فنی - تخصصی مورد بررسی نهایی قرا می‌گیرد. این هیئت در هر گروه شغلی، وظیفه تعیین حرفه‌های هدف آن گروه شغلی، سطوح مدیریتی هر حرفه، همچنین تصویب دستورعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها و تأیید صلاحیت خبرگان فنی - تخصصی آن گروه شغلی را بر عهده دارد و متشکل از بالاترین مقام فنی - تخصصی گروه شغلی به‌عنوان رئیس هیئت و دو نفر خبره از درون صنعت نفت به پیشنهاد ایشان (که یک نفر از بازنشستگان صنعت نفت است) و نماینده مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت به‌عنوان دبیر هیئت، یک نفر خبره خارج از صنعت نفت با پیشنهاد مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت است.

کد خبر 632012

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =