آل اقا

  • ۸ میلیون بشکه تولید نفت؛ ضرورت، رویا یا واقعیت؟

    ۸ میلیون بشکه تولید نفت؛ ضرورت، رویا یا واقعیت؟

    آیا با توجه به وضع کنونی بازار جهانی انرژی و موقعیت ایران در این بازار، تولید نفت در ظرفیت‌های بالاتر (به‎صورت نمادین ۸ میلیون بشکه‎) در کشور ضرورت دارد؟ اگر ضرورت دارد، آیا تحقق آن امکان‎پذیر و قابل دستیابی‎ است؟ امروز در پنل «هشت میلیون بشکه تولید نفت؛ ضرورت، رویا یا واقعیت؟» در کنگره راهبردی نفت و نیرو درباره این پرسش‌ها بحث و گفت‌وگو شد.