آوریل سیاه

  • افزایش تولید ۱.۸ میلیون بشکه‌ای نفت اوپک در آوریل سیاه

    افزایش تولید ۱.۸ میلیون بشکه‌ای نفت اوپک در آوریل سیاه

    تولید روزانه نفت اعضای اوپک براساس گزارش منابع ثانویه در ماه آوریل (فروردین – اردیبهشت) ماهی که به آوریل سیاه تعبیر شده نزدیک به یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته است.

  • خواب آشفته نفت

    خواب آشفته نفت

    آوریل پرحادثه نفت سرانجام پایان یافت؛ ماهی که بزرگان نفتی مقابل هم قرار گرفتند، نشست طولانی اوپک و غیراوپک التیامی برای بازار رنجور نفت نشد، ذخیره‌سازی‌های نفت روی آب به رقم بی‌سابقه ۱۶۰ میلیون بشکه رسید، قیمت نفت پایین و پایین‌تر آمد و سرانجام دوشنبه سیاه برای شاخص دبلیوتی‌آی آمریکا در ۲۰ آوریل رقم خورد. آیندگان از آوریل ۲۰۲۰ بسیار خواهند نوشت؛ همانند ماه مارس.