ابوالفضل حسن بیگی

  • کشور به برکت وزارت نفت می‌چرخد

    کشور به برکت وزارت نفت می‌چرخد

    نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دوره دهم مجلس شورای اسلامی گفت: کشور به برکت وزارت نفت می‌چرخد، اما متأسفانه شاهدیم هر روز بر بوق‌ها می‌دمند که کشور با درآمد غیرنفتی اداره می‌شود.