از نفت چه خبر

  • کارنامه‌تان کجاست!؟

    کارنامه‌تان کجاست!؟

    اتهام‌زنی این روزها راحت است. طرف، معادلاتش به‌هم‌خورده و فیلِ سرنگهبان منطقه نفتی گچساران هم هوس هندوستان کرده؛ آن‌وقت می‌گویند فلانی ضدتوسعه و ضدشرکت‌های ایرانی است! در نظر اینها، آن‌کسانی حامی داخلی‌ها و توسعه‌گرا هستند که شعار پروژه‌های ۳۵ ماهه دادند و رؤیا بافتند و وعده دادند تا پیش از پایان دولتشان به ثمر برسد، اما نه تا آن زمان و نه تا ماه‌ها بعدش، رؤیایشان به نتیجه نرسید.

  • کمی، و فقط کمی، منصف باشیم