بابک دارابی، مدیر عمران مناطق نفت‌خیز شرکت ملی نفت ایران