تولید و صادرات نفت

  • احیای باند بابک

    احیای باند بابک

    اظهارنظرهای وکیل زنجانی ازسوی مقام‌های قضایی تایید نشده، اما روند فضاسازی‌های تیم زنجانی در دو ماهه گذشته نشان می‌دهد آنها وارد فاز تازه‌ای شده‌اند. همزمان با اوج‌گیری تحریم‌ها و آغاز فعالیت‌های وزارت نفت برای فروش نفت، باز هم عده‌ای از مسئولان سابق از پرونده زنجانی خبر می‌گیرند.