حمله به ابقیق و خریص

  • پایان سال تلخ برای نفت و نفتکش‌ها

    آنچه بر نفت در ۲۰۱۹ گذشت

    پایان سال تلخ برای نفت و نفتکش‌ها

    سال ۲۰۱۹ در حالی نفس‌های آخر را می‌کشد که فرودهای نفت جهان در این سال بیشتر از فرازهایش بود، سالی که قیمت نفت با وجود حوادث متعدد در منطقه خاورمیانه، هیچگاه به ۷۵ دلار برای هر بشکه نرسید. دریای سرخ و عمان آبستن‌حوادث متعدد برای نفتکش‌ها شد، پهپهاد حوثی‌ها بارها بر فراز تاسیسات نفتی عربستان به پرواز در آمد و اوپک یکی از اعضایش را از دست داد. سال تلخ نفت رو به پایان است، آنچه را که بر نفت جهان در این سال رفت پیش از آغاز سال ۲۰۲۰ کوتاه مرور می‌کنیم.