حمیدرضا جعفری

  • حادثه در پالایشگاه تهران

    حادثه در پالایشگاه تهران

    رئیس روابط عمومی شرکت پالایش نفت تهران از وقوع حادثه در یکی از واحدهای پالایشگاه نفت تهران خبر داد و گفت: متأسفانه در این حادثه یکی از همکاران‌مان را از دست دادیم.