خبرنگاران

 • صدای بی‌صدای نفت ایران

  خبرنگاران از «حسین کاظم‌پور اردبیلی» می‌گویند

  صدای بی‌صدای نفت ایران

  برخی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران چهل روز پس از درگذشت حسین کاظم‌پور اردبیلی از او نوشتند. نوشتند چگونه برای بین‌المللی کردن رسانه‌های داخلی تلاش می‌کرد، از فروتنی و تواضعش نوشتند و نوشتند چگونه خواهان صلح و دیپلماسی بود. در یک کلمه آنها دلنوشته‌هایشان را به قلم آوردند؛ بخوانید.

 • خبرنگاران در بیست‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی نفت

  خبرنگاران در بیست‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی نفت

  شانا _ گروه عکس: آخرین دقایق نمایشگاه بیست‌وچهارم نفت در حال گذر است. بی‌تردید پوشش خبری این رویداد مهم در این برهه حساس کشور که جزو روزهای سخت برای این مرز و بوم است، میسر نمی‌شود مگر با همدلی و یک‌صدایی؛ تلاش خبرنگاران برای پوشش این رویداد عظیم خود تاکید بر این مهم دارد. این گزارش تصویری گوشه‌ای از فعالیت‌های خبرنگاران در بیست‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی است.