خطوط لوله و مخابرات بندرعباس

  • مرکز انتقال نفت قطب‌آباد

    مرکز انتقال نفت قطب‌آباد

    شانا _ گروه عکس: انتقال روزانه افزون بر ۵۲ میلیون لیتر بنزین به مرکز و شمال کشور، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس را به قطب مهم انتقال این محصول راهبردی بدل کرده است.