دبیران کل اوپک

  • ۲۳ دبیرکل اوپک؛ از ایران تا نیجریه

    ۲۳ دبیرکل اوپک؛ از ایران تا نیجریه

    سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در طول حیات ۶۰ ساله خود تاکنون ۲۳ دبیرکل و در یک برهه زمانی دو سرپرست نیز داشته است. دبیرکل اوپک ازسوی وزیران نفت کشورهای عضو این سازمان و با تصویب در نشست‌های وزارتی تعیین می‌شود، بالاترین مرجع اجرایی دبیرخانه اوپک باید فردی از کشورهای عضو این سازمان باشد، دوره دبیرکلی سه ساله است و برای یک دوره سه‌ساله دیگر با تصویب وزیران نفت و انرژی نیز قابل تمدید خواهد بود.