رئیس روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی