رئیس پدافند غیرعامل مدیریت بحران شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران