سلبعلی کریمی

  • صنعت نفت باید از بحران سیاست‌زدگی عبور کند

    صنعت نفت باید از بحران سیاست‌زدگی عبور کند

    یکی از مدیران صنعت نفت معتقد است تغییر رویکرد نفت سیاست‌زده امروز و تبدیل آن به یک صنعت حرفه‌ای بر مبنای شایسته‌سالاری، مهم‌ترین نیاز این صنعت است که اگر با نگاه ملی و بین‌المللی عینیت پیدا کند، منتج به رفع بسیاری از چالش‌ها خواهد شد.