سکوی هزار تنی ۰۸ میدان هندیجان

  • عملیات نصب سکوی هزار تنی هندیجان ۰۸

    عملیات نصب سکوی هزار تنی هندیجان ۰۸

    شانا _ گروه عکس: سکوی سرچاهی ۰۸ میدان هندیجان با وزن حدود هزار تن که برای تولید ۱۰ هزار بشکه نفت طراحی و ساخته شده است ،روز سه‌شنبه، یکم مهرماه جاری در موقعیت خود در خلیج فارس نصب شد. سکوهای ۰۷ و ۰۸ هندیجان اواسط شهریورماه امسال از یارد بندرعباس بارگیری شده بودند که سکوی ۰۸ امروز با موفقیت در موقعیت خود نصب شد و سکوی ۰۷ نیز طی روزهای آینده نصب می‌شود. عکس:سید حسن حسینی

  • سکوی ۰۸ میدان هندیجان با موفقیت نصب شد

    سکوی ۰۸ میدان هندیجان با موفقیت نصب شد

    سکوی سرچاهی ۰۸ میدان هندیجان با وزن حدود هزار تن که برای تولید ۱۰ هزار بشکه نفت طراحی و ساخته شده است امروز (سه‌شنبه، یکم مهرماه) در موقعیت خود در خلیج فارس نصب شد.