شبکه تضمین صلاحیت حرفه‌ای

  • شبکه انتقال دانش، ضرورت حوزه نفت و گاز

    شبکه انتقال دانش، ضرورت حوزه نفت و گاز

    معاون آموزش موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی بر ضرورت به‌کارگیری شبکه انتقال دانش در حوزه نفت و گاز تاکید کرد و افزود: ایجاد یک شبکه می‎تواند به عنوان فضایی در نظر گرفته شود که همکاران مختلفی در سطح ملی، منطقه‎ای و جهانی را که هر یک جایگاهی را به خود اختصاص داده‎اند، اما اهداف مرتبط با هم دارند، به یکدیگر متصل کرد.