شماره سی و سوم

  • سی‌وسومین شماره مجله تصویری نفت و انرژی (متنا)

    /فیلم/

    سی‌وسومین شماره مجله تصویری نفت و انرژی (متنا)

    شانا _ گروه فیلم: ایران در مقابل محدودیت‌های بسیار و کارشکنی‌های بسیار، قد خم نکرده و امروز میوه درخت دانش، توانایی و اراده چشیدنی‌ست، در حالی‌که هنوز راه نرفته و بار برنداشته بی‌شمار است. اندیشه کنیم که حاصل اندیشیدن ساختن و بی‌نیازی ثمره ساختن و همانا انسان، دشواری وظیفه است. متنا؛ مجله تصویری نفت و انرژی، برای همه‌ فعالان عرصه‌ آگاهی و دانش استواری آرزو می‌کند.