طرح پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس

  • نفت در ۹۹

    نفت در ۹۹

    سال ۹۹ به پایان خط رسیده است؛ سالی سخت برای صنعت نفت، اقتصاد کشور و معیشت و سلامت مردم. صنعت نفت این سال را چگونه سپری کرد؟