علیرضا سلطانی

 • ماموریت ویژه زنگنه در وین
 • مدیریت سیاسی بازار نفت

  مدیریت سیاسی بازار نفت

  بازار جهانی نفت این روزها، شرایط خاصی را تجربه می‌کند؛ شرایطی که در گذشته کمتر تجربه شده است. «مدیریت سیاسی بازار» شاید بهترین تعبیری است که می‌توان بر این شرایط اطلاق کرد. این تعبیر بیانگر آن است که نقش عوامل سیاسی و اهداف سیاسی در بازار نفت افزایش یافته است؛ درواقع روندهای کنونی حاکم بر بازار نفت بر مبنای اراده‌های سیاسی در حال رقم‌ خوردن است‌.

 • زنگنه و بابک زنجانی؛ نماد ۲ نگرش

  زنگنه و بابک زنجانی؛ نماد ۲ نگرش

  هفته گذشته در گرماگرم تحرکات سیاسی ایران و آمریکا، برجسته‌شدن هم‌زمان و در کنار هم نام بیژن زنگنه (وزیر نفت) و بابک زنجانی (بدهکار نفتی) در فضای رسانه‌ای و مجازی، تعجب‌برانگیز و درخور تأمل بود؛ تعجب از اینکه نام یک مقام رسمی کشور در کنار یک مجرم اقتصادی برده می‌شود و قابل تأمل از این نظر که مقایسه این دو، چه اهداف پنهانی برای طراحان آن دارد.