فجیره

  • وضع پیشرفت بخش دریایی طرح گوره - جاسک تشریح شد

    وضع پیشرفت بخش دریایی طرح گوره - جاسک تشریح شد

    مدیر مهندسی و ساختمان شرکت نفت و گاز پارس وضع پیشرفت بخش دریایی طرح ملی گوره - جاسک را تشریح کرد و گفت: بر اساس برنامه زمان‌بندی فشرده‌ای که پیش‌بینی و برنامه‌ریزی کرده‌ایم، امیدواریم نخستین مرحله راه‌اندازی و بهره‌برداری زودهنگام را تا اواخر بهمن‌ماه به انجام برسانیم.