قاسم ساعدی،نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و عضویت در کمیسیون انرژی