قرارداد لرزه نگاری پانیذ و باشت

 • امضای قرارداد ۲ پروژه لرزه‌نگاری با شرکت‌های ایرانی

  /فیلم/

  امضای قرارداد ۲ پروژه لرزه‌نگاری با شرکت‌های ایرانی

  شانا _ گروه فیلم: قرارداد پروژه لرزه‌نگاری دوبعدی «باشت» بین سیدصالح هندی، مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و علیرضا بهبهانی‌نیا، رئیس هیئت مدیره شرکت عملیات اکتشاف نفت (زیرمجموعه اویک) و قرارداد پروژه لرزه‌نگاری سه‌بعدی «پانیذ» بین هندی و امید عساکره، مدیرعامل شرکت توسعه انرژی و نفت نگین آفاق کیش (تنکو) امروز (یکشنبه، 21 مهرماه) امضا شد.

 • آیین امضای قرارداد ۲ پروژه لرزه‌نگاری باشت و پانیذ

  آیین امضای قرارداد ۲ پروژه لرزه‌نگاری باشت و پانیذ

  شانا _ گروه عکس: قرارداد پروژه لرزه‌نگاری دوبعدی «باشت» بین سیدصالح هندی، مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و بهبهانی‌نیا، رئیس هیئت مدیره شرکت عملیات اکتشاف نفت (زیرمجموعه اویک) و قرارداد پروژه لرزه‌نگاری سه‌بعدی «پانیذ» بین هندی و امید عساکره، مدیرعامل شرکت توسعه انرژی و نفت نگین آفاق کیش (تنکو) امروز (یکشنبه، ۲۱ مهرماه) امضا شد.