محمدرضا فجرک

  • مزیت استفاده از بخاری هرمتیک هوشمند بازدهی بالا در مدارس

    مزیت استفاده از بخاری هرمتیک هوشمند بازدهی بالا در مدارس

    طبق مقررات ملی ساختمان، در ساختمان‌های عمومی استفاده از سامانه‌های گرمایشی مرکزی نظیر موتورخانه بهترین گزینه است و مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان فقط درصورتی‌که تامین هوای احتراق از بیرون انجام شود، استفاده از سامانه‌های گرمایشی موضعی نظیر پکیج فن‌دار و بخاری هرمتیک را مجاز اعلام کرده است.