مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان گلستان