مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی پالایش و پخش

  • گره‌ زدن چرخ صنعت به پژوهش

    گره‌ زدن چرخ صنعت به پژوهش

    پژوهش، نقشی کلیدی و مهم در توسعه سازمان‌ها دارد و دستیابی به توسعه همه‌جانبه، بدون بهره‌گیری مناسب از یافته‌های پژوهشی، میسر نخواهد شد، ضمن اینکه پژوهش در توسعه پایدار را می‌توان نیروی محرک توسعه در تمامی حوزه‌ها به حساب آورد. پژوهش، نوآوری و فناوری در سازمان، یکی از عناصری است که همواره آینده فعالیت یک سازمان را تضمین می‌کند. هر صنعتی برای حرکت به سمت خودکفایی، نیازمند تلاش بی‌وقفه در راه پژوهش و فناوری است.