نشست نمایندگان صنعت نفت در سامانه انتشار

 • دومین نشست هم‌اندیشی نمایندگان صنعت نفت در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات

  /فیلم/

  دومین نشست هم‌اندیشی نمایندگان صنعت نفت در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات

  شانا _ گروه فیلم: دومین نشست هم‌اندیشی نمایندگان صنعت نفت در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات، (چهارشنبه، ۲۶ مرداد) با حضور حسین انتظامی، دبیر کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات و علی فروزنده، مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت در مرکز همایش‌های تخصصی شرکت ملی نفت ایران (کوشک) برگزار شد. شایان ذکر است اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، رتبه نخست بیشترین اسناد منتشر شده و رتبه نخست بیشترین پاسخگویی به درخواست‌های مردمی، در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «وزارت نفت» درسال ۱۴۰۰ را به دست آورده است.

 • دومین نشست هم‌اندیشی نمایندگان صنعت نفت در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات

  حسین ریاضی

  دومین نشست هم‌اندیشی نمایندگان صنعت نفت در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات

  شانا _ گروه عکس: دومین نشست هم‌اندیشی نمایندگان صنعت نفت در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات، ظهر امروز (چهارشنبه، ۲۶ مرداد) با حضور حسین انتظامی، دبیر کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات و علی فروزنده، مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت در مرکز همایش‌های تخصصی شرکت ملی نفت ایران (کوشک) برگزار شد. شایان ذکر است اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، رتبه نخست بیشترین اسناد منتشرشده و رتبه نخست بیشترین پاسخگویی به درخواست‌های مردمی، در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «وزارت نفت» در سال ۱۴۰۰ را به‌دست آورده است.

 • نشست دبیر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با نمایندگان صنعت نفت

  نشست دبیر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با نمایندگان صنعت نفت

  شانا _ گروه عکس: نشست حسین انتظامی، دبیر کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با نمایندگان صنعت نفت امروز (چهارشنبه، ۲۹ خردادماه) برگزار شد.