هجمه علیه نفت

  • آتش توپخانه به سمت خودی!

    آتش توپخانه به سمت خودی!

    کشوری که نفت، قلب تپنده اقتصاد آن باشد، هر موضوعی که مربوط به این طلای سیاه باشد نیز اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند، حتی اگر مانند این روزها بشکه‌های نفت روزگارشان هم مانند رنگشان سیاه باشد و قیمت چندانی برای آن نرخ‌گذاری نشده باشد.