وطن امروز

  • پاسخ وزارت نفت به گزارش‌ «حسابرسی نفت» در وطن‌امروز

    پاسخ وزارت نفت به گزارش‌ «حسابرسی نفت» در وطن‌امروز

    اداره کل روابط عمومی وزارت نفت برای تنویر افکار عمومی به گزارش روزنامه وطن امروز با عنوان «حسابرسی نفت» توضیحاتی ارائه داد و تاکید کرد: ایران به قدر کافی در منطقه و خارج از منطقه، دشمن برای تحریف و جعل حقیقت دارد و اینکه حالا یک رسانه در یک گزارش بیش از ۶۷ مورد دروغ و تهمت و جعل حقیقت خلق می‌کند فقط زحمت مضاعف برای کشور است.