ژانویه

  • پایان ژانویه سخت در نفت

    پایان ژانویه سخت در نفت

    بازار نفت در ماه ژانویه تحت تاثیر بحران‌های ژئوپلیتیک روزهای سختی را پشت‌ سر گذاشت. تابلوهای قیمت نفت در این ماه، هم نفت بالای ۷۱ دلار را ثبت کرد و هم نفت پایین‌ ۶۰ دلار. چرایی آن را بخوانید.