کرونا و صنعت نفت

  • گزیده‌های نفتی هفته

    گزیده‌های نفتی هفته

    حضور وزیر نفت در صحن علنی مجلس و پاسخ به پرسشی درباره فاز ۱۴ پارس جنوبی، ضرورت اعمال محدودیت‌ها با توجه به شیوع موج سوم کرونا و تقاضای ضعیف برای نفت در بازار جهانی را می‌توانید در گزیده‌های نفتی این هفته بخوانید.