کسب و کار جهانی

  • پیام سیاسی ایران پلاست چهاردهم برای مخالفان ایران

    پیام سیاسی ایران پلاست چهاردهم برای مخالفان ایران

    شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نقش سازمان‌دهنده مسیر توسعه پتروشیمی، با مدیریت نمایشگاه ایران پلاست توانسته است یک پیام سیاسی را به مخالفان ایران ارسال کند. پیامی که حضور برخی مقام‌های سیاسی کشور در پررنگ شدن آن نقشی دوچندان داشتند: «تحریم‌ها ما را از پای در نیاوردند».