گنبدلی

  • الزام‌های تولید پایدار گاز در شمال شرق کشور مطرح شد

    در گفت‌وگو با مدیر امور فنی شرکت نفت و گاز شرق

    الزام‌های تولید پایدار گاز در شمال شرق کشور مطرح شد

    توجه به این موضوع که مخزن اصلی تأمین‌کننده گاز شمال و شمال شرق کشور در نیمه دوم عمر خود قرار دارد و به‌طور طبیعی طی سال‌های آینده با افت تولید روبه‌رو خواهد شد، اهمیت بررسی الزام‌های توسعه پایدار گاز در این منطقه را بیش از پیش آشکار می‌کند. درباره مخزن مزدوران میدان خانگیران صحبت می‌کنیم؛ مخزنی که تا امروز حدود ۵۸ درصد ذخایر گازی قابل استحصال آن برداشت شده و استفاده بهینه از ظرفیت‌های این مخزن با راهکارهایی از جمله مدیریت تولید آب اضافی مخزن، استفاده از تفکیک‌گرها، انجام عملیات اصلاحی و ترمیمی چاه ها و ... در دستور کار است.