امضای قراردادهای پژوهشی

  • گزیده‌های نفتی هفته

    گزیده‌های نفتی هفته

    امضای قراردادهای پژوهشی، حفاری‌های جدید برای نفت و گاز در پهنه ایران، امضای قرارداد تجاری‌سازی دانش فنی ایرانی MTP، دوگانه‌سوز کردن خودروها را می‌توانید در گزیده‌های نفتی این هفته بخوانید.