ایران پترونت

  • رجوع به حافظه تاریخی پالایشگاه‌سازی

    رجوع به حافظه تاریخی پالایشگاه‌سازی

    تریبون‌های رسانه‌ای علیه وزارت نفت بار دیگر فعال شده است و انگشت اتهام را به سوی وزیر نفت نشانه گرفته‌اند تا با طرح عوامانه، سریال تخریب زنگنه را با سوژه‌ای نخ‌نما و با عنوان «مخالفت با ساخت پالایشگاه» کلید بزنند، اما به‌راستی دیدگاه زنگنه درباره ساخت پالایشگاه چیست؟ آیا به‌واقع وی مخالف پالایشگاه‌سازی است؟