برنامه ششم توسعه

  • استیضاح دولت منطقی نیست

    استیضاح دولت منطقی نیست

    بر اساس این مصوبه مجلسیان، احتمالا قیمت بنزین در ایران تا دو سال دیگر باید به حدود ۶ هزار تومان به ازای هر لیتر برسد. در واقع در صورتی که هر دولتی بخواهد مصوبه مجلس یعنی ماده ۳۹ برنامه ششم توسعه را اجرا کند، باید در سال ۱۴۰۰ به ناگاه قیمت بنزین را از هزار تومان به حدود ۶ هزار تومان افزایش دهد؛ یعنی افزایشی شش برابر آن هم فقط در یک سال! حال مجلسی‌ها لازم است قدری به عملکرد خود بنگرند، خود را باید استیضاح کنند یا دولت را؟

  • آمادگی ۵ مجموعه دانش‌بنیان برای همکاری پژوهشی با نفت خزر

    آمادگی ۵ مجموعه دانش‌بنیان برای همکاری پژوهشی با نفت خزر

    پیرو فراخوان اعلام‌شده از سوی شرکت نفت خزر درباره اولویت‌های پژوهشی این شرکت در قالب برنامه ششم توسعه، پنج دانشگاه و شرکت دانش‌بنیان برای همکاری و مشارکت در این طرح‌های پژوهشی اعلام آمادگی کردند.