بیست و پنجمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی