خودکفایی در واردات گاز

  • گزیده‌های نفتی هفته

    گزیده‌های نفتی هفته

    برگزاری آیین اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای فرماندهان صحنه در وزارت نفت، سایه کرونا بر فراآیند صدور کارت هوشمند سوخت، خودکفایی گاز در تأمین کالا، ترافیک در پایانه‌های نفتی چین و قدردانی رئیس جمهوری از صنعت پتروشیمی را در گزیده‌های نفتی این هفته بخوانید.