دانش بومی تعمیرات خطوط لوله فشار قوی گاز با استفاده از فن‌آوری کامپوزیت