رئیس اداره بازرسی و هماهنگی مبادلات فرآورده های نفتی شرکت ملی پالایش و پخش