رئیس اداره مطالعات انرژی وزارت نفت

  • اوپک در مذاکرات تغییر اقلیم؛ از دیروز تا امروز

    اوپک در مذاکرات تغییر اقلیم؛ از دیروز تا امروز

    سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) خیلی زود صدای ضعیف گام‌های گذار جهان انرژی از دوران مولکول به دوران الکترون را در درون‌مایه‌ مباحث مبهم و همراه با شک و تردید دهه ۷۰ درباره گرمایش جهانی و آثار آن بر اقلیم جهان شنید و اعضای خود و دیگر صادرکنندگان عمده نفت جهان را برای اقدام هماهنگ به‌منظور حفظ منافع خود در فرآیند مذاکرات اقلیم فراخواند.